Wij zijn de Kustwacht

De Kustwacht staat 24 uur per dag klaar voor hulpverlening, crisisbeheersing, handhaving en maritime security op de Noordzee. We coördineren deze taken vanuit het Kustwachtcentrum in Den Helder. In onze bedrijfsvideo laten we zien wie we zijn, hoe we onze taken uitvoeren en met wie we samenwerken.

Over de Kustwacht

De Kustwacht staat 24 uur per dag klaar voor hulpverlening, crisisbeheersing, handhaving en maritieme security op de Noordzee. We coördineren deze taken vanuit het Kustwachtcentrum in Den Helder. In onze bedrijfsvideo laten we zien hoe we dat doen en met wie we samenwerken!

Wat doen we?

Als Kustwacht zijn we van vele markten thuis. We helpen mensen in nood, beschermen natuur en milieu door toezicht en we voeren grenscontroles uit op de Noordzee. Daarnaast verbinden we medische hulpvragers door met de Radio Medische Dienst en als het nodig is coördineren we een medische evacuatie. Samen met Defensie ruimen we explosieven uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Al deze taken voeren we samen met onze partners uit. Vanuit het Kustwachtcentrum in Den Helder sturen we dit allemaal aan.

Het Kustwachtcentrum in Den Helder. Dit gebouw delen we met de Koninklijke Marine.

Uniek

Wij zijn uniek in de wereld. In andere landen is de Kustwacht vaak verantwoordelijk voor één taak, zoals het uitvoeren van reddingsacties of grensbewaking. Wij voeren heel veel taken tegelijk uit op het gebied van dienstverlening, toezicht en wetshandhaving. Dat doen we niet alleen, maar samen met al onze partners.

Doelstellingen

Onze taken voeren we uit in opdracht van zes ministeries. Onze hoofdtaken zijn verdeeld in dienstverlening, handhaving en maritime security. De Kustwacht heeft drie hoofddoelstellingen:

  1. Een verantwoord gebruik van de Noordzee.
  2. De veiligheid op zee, zowel op het gebied van dienstverlening als van handhaving.
  3. Het toezien op de naleving van (inter-)nationale wetgeving en verplichtingen.

Ontwikkeling

De Noordzee wordt steeds drukker: het scheepvaartverkeer neemt toe en op zee worden nieuwe windmolenparken gebouwd. De bewaking van de EU-grens wordt intensiever en veiligheid is van steeds groter belang. De huidige middelen van de Kustwacht zijn verouderd. Een innovatieslag is hard nodig. Daarom worden de middelen gemoderniseerd, onder meer door vervanging van de varende en vliegende eenheden.

Maritiem Operatie Centrum (MOC)

Ook de huisvesting en ICT middelen worden vervangen. Het huidige coördinatie- en communicatie centrum van de Kustwacht wordt een modern operationeel centrum. Nieuwe ICT-voorzieningen zorgen voor efficiëntere communicatie met het varend en vliegend materieel. Met het nieuwe Maritiem Operatie Centrum (MOC) verbetert de informatiepositie en krijgt de Kustwacht nog beter zicht op de Noordzee.

Meer informatie

Informatie speciaal voor

Terug naar boven