Visserij

Op de Noordzee zijn er regels voor de visserij. Deze regels zijn onder andere bedoeld om overbevissing te voorkomen. We houden toezicht op de naleving van deze regels. Dit doen we in samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Inspectie Leefomgeving en Transport, Politie, Douane en Rijkswaterstaat.

Patrouilleschip Barend Biesheuvel op zee.

Visserijcontrole

In sommige gebieden op de Noordzee mag niet gevist worden. Of er geldt een verbod voor bepaalde soorten vis. Er zijn daarnaast regels over de vismethoden. In sommige gebieden is er bijvoorbeeld een verbod op bodem beroerende vistuigen, om jonge platvissen te ontzien. Hier controleren we op.

Controle aan boord

Aan boord van vissersvaartuigen voeren we controles uit. We letten bijvoorbeeld op het gebruik van verboden vistuig, het verplicht gebruik van AIS en het nakomen van een eventuele aanlandplicht. We controleren daarnaast vanuit het Kustwachtcentrum en vanuit de lucht op vissen in gesloten gebieden en natuurgebieden (Natura 2000).

Lees meer over toezicht op

Informatie speciaal voor

Terug naar boven