Crisiscommunicatie en informatievoorziening

Zeeschepen kunnen aangevallen worden door terroristen of andere kwaadwillenden. De melding daarvan kan bij de Kustwacht binnenkomen. De Kustwacht zet dan vervolgacties uit, bewaakt het scheepvaartverkeer, ondersteunt de betrokken diensten en coördineert eventueel bij een veilige situatie de SAR-actie dan wel een massa-evacuatie.

Aanval op een koopvaardijschip

Bij de Kustwacht kan een melding van een zeeschip binnenkomen over een maritime security-incident. Hierbij gaat het om een opzettelijke daad in strijd met de wet, gericht op het toebrengen van ernstige schade aan schepen, personen, (offshore-)installaties, het milieu en/of de Nederlandse samenleving. De focus ligt hierbij op incidenten met een gewelddadig karakter zoals aanslagen, gijzelingen, kapingen of andere terroristische acties tegen bijvoorbeeld een cruiseschip of ferry. De Kustwacht is als het de melding ontvangt, verantwoordelijk om de betrokken partijen en instanties te informeren en te alarmeren. Afhankelijk van de locatie bepaalt het de rol van de Kustwacht.

Nederlandse wateren

Bij dergelijke situaties zijn het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Politie en het Openbaar Ministerie (OM) aan zet om de situatie onder controle te brengen. Ze kunnen hiervoor onder andere de Dienst Speciale Interventies (DSI) inzetten. Als de situatie na een kaping/aanslag onder controle is, dan volgt een SAR-proces onder leiding van de Kustwacht. Net als bij aanvaringen en rampen die niet moedwillig zijn veroorzaakt.

Ondersteuning

Tijdens het gehele traject is de Kustwacht betrokken: in de voorbereiding, tijdens en tot het geweldsincident is opgelost. In elke fase kan de Kustwacht ondersteuning bieden. Dit gaat van het bewaken van de scheepvaartveiligheid tot ondersteuning met de Kustwachtschepen en het Kustwachtvliegtuig. En bij een veilige situatie een eventuele massa-evacuatie en zorgen dat het schip naar een haven kan.

Rest van de wereld

Indien dergelijke situaties zich voordoen elders in de wereld dient de Kustwacht ook de betrokken partijen te informeren en alarmeren. De Kustwacht blijft dan betrokken ten dienst van de betrokken partijen.

Ship Security Alert System (SSAS)

Zeeschepen hebben een ‘Ship Security Alert System (SSAS)’ om de Kustwacht te alarmeren bij een aanval door piraten. Het is een zogeheten stil alarm dat bij de Kustwacht binnenkomt, mits het een Nederlands gevlagd schip is. Als een dergelijke melding binnenkomt op het Kustwachtcentrum, worden de nodige vervolgstappen en processen opgestart.

Informatie speciaal voor

Terug naar boven