Maritiem Informatie Knooppunt (MIK-NL)

Het Maritiem Informatie Knooppunt (MIK-NL)  verzamelt en verrijkt informatie. Dit doen we om te weten wat er op de Noordzee gebeurt, zodat we onze taken kunnen uitvoeren. Deze informatie halen we uit verschillende systemen, bronnen en diensten. Daarvoor werken collega’s van verschillende diensten op het MIK-NL.

Diensten

Op het MIK-NL gebruiken we allerlei bronnen om informatie te verzamelen, zoals databases, radarsystemen en fysieke waarneming door schepen van de Kustwacht. Verder krijgen we informatie van havenautoriteiten, verkeerscentrales, weerdiensten en andere maritieme en kustwachtorganisaties in binnen- en buitenland. Al deze informatie wordt gecombineerd met informatie van de:

  • Politie
  • Douane
  • Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD)
  • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
  • Rijkswaterstaat
  • Koninklijke Marine
  • Koninklijke Marechaussee

Al deze diensten zijn fysiek vertegenwoordigd en werken samen binnen het MIK-NL.

Informatiegestuurd optreden

Door ons informatiegestuurd optreden kunnen we inspelen op actuele en aankomende gebeurtenissen op zee, om schade aan het ecosysteem te voorkomen. Zo kunnen we bijvoorbeeld net als de politie op het land geplande controles houden op belangrijke momenten en op relevante plaatsen. Ook zijn we in staat themagericht te werken. Zo controleren we bijvoorbeeld onverwachts in een bepaalde periode nadrukkelijk op milieuovertredingen. Of we controleren onverwachts rondom evenementen op verkeersovertredingen. Of we focussen op vissers tijdens de trek van vissen.

Specifieke optreden

Als uit de analyse van informatie blijkt dat zich specifieke risico’s voordoen, dan gaan we tot actie over. Dit is bijvoorbeeld het geval als een zeilboot achter een groot schip blijft hangen. Dan kan het zijn dat drugs overboord wordt gegooid en de zeilboot dat uit het water haalt. Risico’s kunnen zich ook voordoen rondom windmolenparken op zee en schepen die daar dwars doorheen varen terwijl dat verboden is.

Op basis van informatie van het Maritiem Informatie Knooppunt (MIK-NL) voeren de Kustwachteenheden controles uit.

Risicovinding

Tijdens het analyseren van alle verzamelde gegevens is niet altijd gelijk duidelijk of iets een risico is. Op zo’n moment gaan we over tot risicovinding: we voeren controles uit om te ontdekken wat er precies aan de hand is. Dit levert informatie op die we vervolgens gebruiken voor ons informatiegestuurd optreden. Zo kan het zijn dat we bijvoorbeeld ontdekken dat schepen op zee twee gevaarlijke stoffen mengen, om vervolgens met het eindresultaat een haven binnen te lopen. Dit verstoort een gezonde marktwerking en is niet toegestaan. Door de grondstoffen op een risicolijst te zetten en te delen met andere landen, krijgen we voortaan een signaal binnen als een schip met deze stoffen een haven verlaat.

Werk aan de winkel

De Kustwacht werkt continu aan het verder implementeren en verbeteren van informatiegestuurd optreden, zodat onze schepen en vliegtuigen snel en effectief preventief en repressief kunnen optreden. Om sneller informatie te kunnen verzamelen, combineren, analyseren en verwerken, worden onze ICT-systemen vernieuwd. Er komt een nieuw Kustwachtcentrum in Den Helder, medio 2026. Hierdoor kunnen we nog beter onze kustwachteenheden aansturen op basis van informatie.

Informatie speciaal voor

Terug naar boven