Hulp- en dienstverlening

De Kustwacht helpt mensen, dieren, schepen en vliegtuigen in nood. Op de Noordzee en de ruime binnenwateren. We zoeken en redden mensen of komen in actie als een schip in nood is. En we dragen bij aan een veilige en vlotte doorvaart van het scheepvaartverkeer op de Noordzee.

Op het Kustwachtcentrum staan meerdere tafels met schermen, informatie- en communicatiesystemen. Deze tafels staan in een cirkel.

Verantwoordelijkheidsgebied zoek- en reddingsacties

De Kustwacht is verantwoordelijk voor zoek- en reddingsacties op het Nederlandse deel van de Noordzee, Waddenzee, IJsselmeer, Randmeren, de Zuid-Hollandse stromen bestaande uit Hollandsch Diep en Haringvliet, en de Zeeuwse stromen, bestaande uit Veerse Meer, Grevelingenmeer, Volkerak, Oosterschelde en Westerschelde. Het Nederlands deel van de Noordzee wordt ook aangeduid als Nederlands Continentaal Plat (NCP) of Nederlandse Exclusieve Economische Zone (EEZ).

Vermiste luchtvaartuigen

We zijn in het vluchtinformatiegebied Amsterdam (FIR) ook verantwoordelijk voor het opsporen van vermiste vliegtuigen en helikopters. Zowel boven het water, als het land. De Amsterdam FIR strekt zich uit boven het Nederlandse grondgebied en een groot deel van de Noordzee.

In het Nederlandse deel van de Noordzee en de ruime binnenwateren is de Kustwacht verantwoordelijk voor zoek- en reddingsacties.

Taken

Eenheden

Links

Informatie speciaal voor

Terug naar boven