Scheepvaart

Op de Noordzee gelden er gedrags- en verkeersregels voor de scheepvaart. In samenwerking met partners controleren we of schepen zich aan deze regels houden. We werken hiervoor samen met de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, Rijkswaterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport, Staatstoezicht op de Mijnen en Politie.

Veiligheid aan boord

We controleren op de veiligheid aan boord van schepen. We kijken naar verplichte uitrusting, vereiste documenten en controleren of het schip goed is onderhouden. Tijdens bemanningcontroles controleren we of de omvang, samenstelling en opleiding van de bemanning op orde is.

Toezicht en handhaving

Om de (verkeers)veiligheid op zee te verbeteren houden we onder andere toezicht op:

  • Het gebruik van navigatiesystemen.
  • Het naleven van verkeersregels.
  • Doorvaart en medegebruik van windparken en Natura 2000 gebieden.
  • De verlichting en markering van windparken, olie en gasplatforms.
  • De veiligheidszones rondom installaties en windmolenparken.
  • De diepwaterroute. Dit is een speciale vaarroute voor zwaarbeladen en diepliggende schepen.
  • De zone voor het kustverkeer. Dit is het gebied voor de kust, bestemd voor kleine schepen en pleziervaart.
  • De ankerplaatsen. Dit zijn aangewezen plaatsen voor schepen die ten anker gaan.
  • De verplichte tankerroutering. Dit is een vaarroute voor olie- en chemicaliëntankers.
  • De aanloopgebieden voor havens.

Doorvaart windparken en natuurgebieden

Het varen door windparken brengt veiligheidsrisico’s met zich mee. Daarom gelden er in een windpark en binnen een straal van 500 meter rondom het windpark regels.

Meer informatie

Lees meer over toezicht op

Informatie speciaal voor

Terug naar boven