Koninklijke Marechaussee

We werken samen met de Koninklijke Marechaussee. Bijvoorbeeld voor grensbewaking. Collega’s van de Koninklijke Marechaussee werken in het Kustwachtcentrum, aan boord van Kustwachtschepen en aan boord van het Kustwachtvliegtuig.

Toezicht op grensverkeer

We houden de schepen in de gaten die de Nederlandse grens overgaan. Collega’s van de Koninklijke Marechaussee werken daarvoor in het Kustwachtcentrum. Zij letten met name op illegale migratie, mensensmokkel en identiteitsfraude.

Aan boord van Kustwachtschepen

Aan boord van onze patrouilleschepen werken verschillende diensten samen. Een team kan bijvoorbeeld bestaan uit personeel van de Koninklijke Marechaussee, Douane en Politie. Omdat er van elke dienst specialistische kennis aanwezig is, kunnen zij verschillende controles uitvoeren aan boord van schepen. De collega van de Koninklijke Marechaussee controleert tijdens een controle onder andere op reisdocumenten.

Collega’s van de Politie, Douane en Koninklijke Marechaussee houden op zee toezicht.

In het Kustwachtvliegtuig

Personeel van de Koninklijke Marechaussee werkt ook aan boord van het Kustwachtvliegtuig. Zij voeren dagelijks Kustwachttaken uit vanuit de lucht. Binnen de Kustwacht gebruiken we hier de term Aerial Officer of luchtwaarnemer voor.

Als Aerial Officer namens de Marechaussee houd ik vanuit de lucht toezicht op de Nederlandse en Europese grenzen. Grensbewaking op zee is belangrijk voor het bestrijden van criminaliteit. Het Kustwachtvliegtuig kan in korte tijd grote afstanden afleggen. En de sensoren aan boord optimaliseren onze opsporingsmogelijkheden.

Joery, Aerial Officer Kustwachtvliegtuig

Informatie speciaal voor

Terug naar boven