Politie

We handhaven de regels op de Noordzee in samenwerking met de Politie. Collega’s van de Politie werken aan boord van Kustwachtschepen en in het Kustwachtcentrum in Den Helder. Samen houden we toezicht op de openbare orde en de veiligheid op zee.

Team Maritieme Politie

Een onderdeel van de Nationale Politie is het Team Maritieme Politie. Het Team Maritieme Politie spoort strafbare activiteiten op. Bij incidenten zoals aanvaringen, branden, vermiste personen en ongevallen doet het Team Maritieme Politie onderzoek naar overtredingen of strafbaar handelen.

Het Team Maritieme Politie is gevestigd in het Kustwachtcentrum. Personeel van de Politie werkt daarnaast in het Communicatie- en Coördinatie Centrum (CCC) en het Maritiem Informatie Knooppunt (MIK-NL).

Bureau Vermiste Personen Noordzee

Het Bureau Vermiste Personen Noordzee maakt deel uit van het Team Maritieme Politie. Het bureau coördineert de informatie over vermiste personen op zee of aangetroffen stoffelijke overschotten. Hiervoor heeft het Bureau Vermiste Personen Noordzee contact met de andere landen die aan de Noordzee liggen.

Aan boord van Kustwachtschepen

Ook aan boord van onze patrouilleschepen werken collega’s van de Politie. Binnen de Kustwacht gebruiken we hier de Boarding Officer voor. Zij werken aan boord samen met Boarding Officers van andere diensten, zoals de Douane en de Koninklijke Marechaussee.

Als Boarding Officer namens de Politie houd ik vanaf zee toezicht op de openbare orde en de veiligheid op het water. Hiervoor werk ik nauw samen met het Kustwachtvliegtuig en het Kustwachtcentrum. Ik voer controles uit aan boord van schepen, handhaaf de wetten en regels op zee en treed op tegen overtredingen.

Fred, Boarding Officer

Contact Team Maritieme Politie

Het Team Maritieme Politie is bereikbaar via 0900-8844 en/of maritimepolice@politie.nl.

Informatie speciaal voor

Terug naar boven