Nautisch beheer

Onder nautisch beheer wordt verstaan: de zorg voor veilig en vlot scheepvaartverkeer. Veilige en vlotte doorvaart is belangrijk omdat de Noordzee een van de drukst bevaren zeeën ter wereld is. De Noordzee moet daarom verantwoord gebruikt worden. Hier zorgen we voor door bijvoorbeeld voorwaarden te stellen aan activiteiten en vaarwegen vrij te houden van obstakels. We versturen daarnaast veiligheidsberichten om schepen te waarschuwen.

Activiteiten op zee

Op de Noordzee wordt niet alleen gevaren. Het wordt ook gebruikt voor andere activiteiten, zoals werkzaamheden of evenementen. Deze activiteiten heten North Sea Activities (NSA).

Melden van activiteiten

Activiteiten die invloed kunnen hebben op het milieu of de veilige doorvaart van schepen, moet je vooraf melden bij de Kustwacht. De Kustwacht bepaalt voorwaarden voor deze activiteiten. Dit wordt gedaan door Bureau Nautisch Beheer. Door deze voorwaarden wordt de doorvaart van het scheepvaartverkeer zo min mogelijk verstoord.

(Vergunnings)aanvragen

Bureau Nautisch Beheer beoordeelt aanvragen voor:

  • werkzaamheden op zee
  • evenementen op zee
  • bijzondere transporten op zee
  • laden, lossen of bunkeren op zee

Adviserende rol

Het Bureau Nautisch Beheer heeft ook een adviserende rol. Zowel voor overheden als voor andere organisaties. We adviseren bijvoorbeeld Rijkswaterstaat over (medegebruik van) windparken op zee.

Een ander voorbeeld is het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. We adviseren dit Ministerie over de aanleg van pijpleidingen en de winning van olie en gas. We kijken hierbij hoe het risico op incidenten verkleind kan worden.

Lees meer

Regelgeving

Informatie speciaal voor

Terug naar boven