Internationaal

We werken samen met andere landen om bijvoorbeeld vervuiling van de zee aan te pakken en om illegale migratie tegen te gaan. Dat doen we met verschillende organisaties. Hier zijn internationale afspraken over gemaakt.

Europees Agentschap voor Maritieme Veiligheid

Het Europees Agentschap voor Maritieme Veiligheid (EMSA) biedt maritieme organisaties praktische hulp voor milieubescherming op zee. EMSA spoort milieuvervuiling op met behulp van satelieten. Hierdoor weten we wat er op zee gebeurt. EMSA draagt daarnaast bij aan de samenwerking tussen aangesloten landen. Bijvoorbeeld met uitwisselingsprojecten en seminars.

BONN overeenkomst

De BONN overeenkomst regelt de samenwerking van de kuststaten van de Noordzee bij de opsporing, melding en bestrijding van verontreiniging van de Noordzee door olie en andere schadelijke stoffen. Het betreft hierbij dergelijke vervuiling afkomstig van schepen en installaties.

Tour de Horizon

Samen met landen uit de BONN overeenkomst controleert Kustwacht Nederland off shore-installaties in de gehele Noordzee. Zo sporen we vervuiling van de zee op. Dit heet Tour de Horizon en vindt één of twee keer per jaar plaats.

Coordinated Extended Pollution Control Operation

Coordinated Extended Pollution Control Operation (CEPCO) is een controle waarbij een gebied wordt gecontroleerd op milieuvervuiling. Landen uit de BONN overeenkomst werken hierbij samen en wisselen elkaar af.

Frontex

Frontex is het Europese Grens- en kustwachtagentschap. De belangrijkste taak van de organisatie is om de grenscontroles in Europa te verbeteren. Ze organiseren controles aan de Europese buitengrens. Samen met de landen regelen en verbeteren ze de grensbewaking, kustwacht en terugkeer van migranten.

Kustlanden

Daarnaast werkt de Kustwacht voor zoek- en reddingsacties samen met andere kustlanden. Ook wisselen we informatie met ze uit.

Links

Informatie speciaal voor

Terug naar boven