Internationaal

We werken samen met andere landen om bijvoorbeeld vervuiling van de zee aan te pakken en om illegale migratie tegen te gaan. Dat doen we met verschillende organisaties. Hier zijn internationale afspraken over gemaakt.

Europees Agentschap voor Maritieme Veiligheid

Het Europees Agentschap voor Maritieme Veiligheid (EMSA) biedt maritieme organisaties praktische hulp voor milieubescherming op zee. EMSA spoort milieuvervuiling op met behulp van satelieten. Hierdoor weten we wat er op zee gebeurt. EMSA draagt daarnaast bij aan de samenwerking tussen aangesloten landen. Bijvoorbeeld met uitwisselingsprojecten en seminars.

BONN overeenkomst

Het Verdrag van BONN regelt de samenwerking om vervuiling in de Noordzee aan te pakken. Tien landen rond de Noordzee en de Europese Unie doen mee. De ondertekenaars van het verdrag zijn België, Denemarken, Franse, Duitsland, Ierland, Nederland, Noorwegen, Zweden, Engeland, Spanje en de Europese Unie. In de BONN-overeenkomst voeren de landen gezamenlijk luchtcontrolevluchten uit, werken ze aan onderzoek en trainen ze samen. Zo zorgt dit Europese Milieuverdrag voor een schonere Noordzee.

Luchtcontrolevluchten 

Vanuit de lucht sporen de landen vervuiling op bij offshore olie- en gasinstallaties. Elk land voert luchtcontrolevluchten uit boven een deel van de Noordzee. Dit heet ‘Tour d’ Horizon’ en gebeurt één of twee keer per jaar. Samen zorgen ze ervoor dat de hele Noordzee in beeld is.

Onderzoek en vernieuwing

Met de luchtcontrolevluchten verzamelen de landen veel gegevens. De landen delen die informatie en werken samen aan onderzoek en vernieuwing om met de beste technologieën en technieken te werken.

Training

Elk jaar trainen de landen met elkaar om de kennis, planning en vaardigheden up-to-date te houden. Dit bereidt iedereen zo goed mogelijk voor om olielekkages op zee te bestrijden. 

Coordinated Extended Pollution Control Operation

Coordinated Extended Pollution Control Operation (CEPCO) is een controle waarbij een gebied wordt gecontroleerd op milieuvervuiling. Landen uit de BONN overeenkomst werken hierbij samen en wisselen elkaar af.

Frontex

Frontex is het Europese Grens- en kustwachtagentschap. De belangrijkste taak van de organisatie is om de grenscontroles in Europa te verbeteren. Ze organiseren controles aan de Europese buitengrens. Samen met de landen regelen en verbeteren ze de grensbewaking, kustwacht en terugkeer van migranten.

Kustlanden

Daarnaast werkt de Kustwacht voor zoek- en reddingsacties samen met andere kustlanden. Ook wisselen we informatie met ze uit.

Links

Informatie speciaal voor

Terug naar boven