Maritime security

Maritime security is voor de Kustwacht de derde hoofdtaak naast dienstverlening en handhaving. Het gaat om het beschermen van de Nederlandse wateren, havens, schepen en de (vitale) installaties op het Nederlandse deel van de Noordzee (EEZ). De Kustwacht vervult met name een informatietaak hierin.

Maritime security gaat over de beveiliging tegen moedwillige verstoringen en bedreigingen. Maritime safety gaat over de bescherming tegen, en het optreden in geval van, onopzettelijke gebeurtenissen, bijvoorbeeld een aanvaring. Zowel security als safety laat zich beide in het Nederlands vertalen als ‘veiligheid’. Echter zit er een verschil in. Daarom wordt de Engelste term gebruikt die de juiste lading dekt.

Beveiligingsmaatregelen

Internationaal krijgt dit steeds meer aandacht, maar ook binnen Nederland. Beveiligingsmaatregelen op het land en in de luchtvaart worden gezien als ‘normaal’, maar ook voor de scheepvaart gelden er al sinds 2004 diverse beveiligingsmaatregelen. Deze zijn echter niet altijd volledig ingevoerd en niet bij iedereen bekend.

Aparte hoofdtaak

De Kustwacht voert maritime security-taken uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Defensie. Deze taken zijn in de loop der jaren uitgebreid. In 2018 heeft de Raad voor de Kustwacht besloten dat ‘maritime security’ een aparte hoofdtaak voor de Kustwacht moet worden.

Taken

Informatie speciaal voor

Terug naar boven