Verkeerscentrales

(Zee)verkeerscentrales zorgen ervoor dat schepen veilig van en naar een gebied of haven kunnen varen. Hiervoor moeten de vaarroutes naar havens vrij en bereikbaar blijven. We werken met de verkeerscentrales samen op het gebied van informatie-uitwisseling.

Verkeersbegeleiding


Het coördineren en begeleiden van scheepvaart wordt Vessel Traffic Service (VTS) genoemd. In de verkeerscentrales luisteren ze ook verschillende marifoonkanalen uit. Relevante informatie wordt tussen de verkeerscentrales en het Kustwachtcentrum uitgewisseld.

Informatie speciaal voor

Terug naar boven