Criminaliteit

We beschermen de samenleving tegen onveilige en ongewenste goederen. We sporen illegale activiteiten op en we treden op tegen criminaliteit. Dit doen we in samenwerking met de Douane, Koninklijke Marechaussee, Politie en Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Het Kustwachtschip Visarend spoort illegale activiteiten op en treedt op tegen criminaliteit.

Toezicht en informatieverzameling

Vanuit het Kustwachtcentrum houden we toezicht op de scheepvaart. We letten op afwijkende activiteiten, zoals vreemd vaargedrag of onjuist gebruik van Automatic Identification System (AIS). Dit is een systeem waarmee schepen kunnen zien welke andere schepen in de buurt liggen.

Maritiem Informatie Knooppunt (MIK-NL)

Collega’s van verschillende diensten werken samen in het MIK-NL. Dit is een afdeling binnen de Kustwacht. Zij verzamelen informatie uit verschillende systemen, zoals databases en radarsystemen. Met deze informatie vormen zij een beeld van schepen met bijzonderheden en risico’s op zee. Hierdoor kunnen de collega’s aan boord van de patrouilleschepen gericht controleren.

Grensbewaking

We bestrijden illegale migratie en mensensmokkel. Hiervoor monitoren we de schepen die de Nederlandse grens over varen. Dit doen we niet alleen vanuit het Kustwachtcentrum, maar ook vanuit de lucht. We vliegen dagelijks over de Noordzee. Het Kustwachtvliegtuig wordt ook ingezet voor Europese grensbewaking.

Goederen

We houden toezicht op de in- en uitvoer van goederen en treden op tegen smokkel van verboden producten. Op zee sporen we schepen op die onveilige en illegale producten aanlanden of overboord zetten (droppen).

Lees meer over toezicht op

Informatie speciaal voor

Terug naar boven