Radio Medische Dienst (RMD)

Is er aan boord een ongeluk gebeurd of is er ziekte aan boord? Via de Kustwacht zijn 24 uur per dag artsen van de Radio Medische Dienst (RMD) bereikbaar. De RMD is een dienst van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). Het Kustwachtcentrum legt de verbinding tussen de hulpvrager en de arts.

De SAR-helikopter landt op het dak van het Leids Universitair Medisch Centrum.

Op afstand

Artsen die werken voor de RMD stellen op afstand vast wat er aan de hand is. Het stellen van een diagnose op afstand noemen we ‘Radio Medisch Advies’. De artsen hebben kennis van de maritieme wereld en spreken Nederlands en Engels.

Medische evacuatie (medevac)

De arts van de Radio Medische Dienst bepaalt of iemand van boord moet. Het van boord halen van een persoon die gewond of ziek is noemen we een ‘medische evacuatie’. Dat wordt in vaktaal afgekort tot ‘medevac’. De Kustwacht bepaalt op welke manier de evacuatie gebeurt. Of we de reddingboot of helikopter inzetten, hangt af van de medische aandoening, het weer en de grootte van het schip.

De SAR-helikopter is uitgerust met een brancard, een volledig geïntegreerd medisch station met vaste patiëntmonitor, zuurstof en de volledige inventaris van een ambulance.

Buitenlandse wateren

De Kustwacht is verantwoordelijk voor een deel van de Noordzee. Vaart het schip met de hulpvraag buiten dit gebied? Dan vragen we de Kustwacht van een ander land of de verantwoordelijke organisatie om de medische evacuatie uit te voeren.

Verplicht

Voor Nederland is het verplicht om een Radio Medische Dienst te hebben. Dit is vastgelegd in internationale regelgeving en verdragen. Mensen op zee moeten bij ongevallen en ziekte altijd medisch advies kunnen krijgen.

Geschiedenis

Al vanaf 1931 krijgen mensen op zee medisch advies van Nederlandse artsen. Scheveningen Radio legt in die tijd contact tussen de hulpvrager en artsen. In het begin zijn dit artsen van het Rode Kruis ziekenhuis in Den Haag. In 1967 nemen huisartsen met kennis over scheepvaart het Radio Medisch Advies over. Het Rode Kruis blijft toezicht houden. Door ontwikkelingen in de techniek stopt Scheveningen Radio eind jaren negentig met het leggen van de verbinding tussen hulpvragers en artsen. De RMD is op 1 januari 1999 onderdeel geworden van de KNRM. Vanaf dat moment legt het Kustwachtcentrum de verbinding tussen hulpvragers en artsen.

Contact met de RMD

Bij vragen en verzoeken via de radio, INMARSAT of telefoon brengt het Kustwachtcentrum de aanvrager in contact met de arts.

Informatie speciaal voor

Terug naar boven