Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bewaakt de veiligheid van voedsel- en consumentenproducten, het dierenwelzijn en de natuur. Dit betreft ook het toezicht op de visserij. Collega’s van de NVWA werken aan boord van de Kustwachtschepen, in het Kustwachtvliegtuig en in het Kustwachtcentrum.

Regels visserij

Op de Noordzee gelden regels voor de visserij. Zoals regels over de vismethoden. In sommige gebieden is er bijvoorbeeld een verbod op bodem beroerende vistuigen, om jonge platvissen te ontzien. Er zijn ook gebieden waar helemaal niet gevist mag worden.

Vangstregistratie

Er gelden regels voor het maximum aantal vissersvaartuigen, de maaswijdte, het motorvermogen, de visnetvoorzieningen, de vissoorten, vangst quota en minimummaten. Deze regels zijn bedoeld om de visbestanden te beschermen en de biodiversiteit te verbeteren. Vissers moeten de vangsten registreren in een logboek. Ze moeten zich daarnaast melden bij de NVWA voordat ze de haven binnenkomen.

Toezicht en controle

Vanuit het Kustwachtcentrum houden we toezicht op de visserij. We houden ook toezicht vanuit de lucht. Bij aandachtspunten voeren we aan boord van het schip een visserij inspectie uit.

Aan boord van Kustwachtschepen

Aan boord van onze patrouilleschepen werken verschillende diensten samen. Een team kan bijvoorbeeld bestaan uit collega’s van de NVWA, Inspectie Leefomgeving en Transport en Politie. De collega van de NVWA kijkt bij een controle aan boord van een vissersschip onder andere of de vergunningen, quota, motorvermogen, visnetten en het logboek in orde zijn.

Informatie speciaal voor

Terug naar boven