Security berichtgeving

Internationaal zijn drie beveiligingsniveaus voor havens en zeeschepen afgesproken. Per niveau zijn er verschillende acties en maatregelen van kracht. De Kustwacht levert een bijdrage aan de bepaling van het dreigingsniveau en verzendt waarschuwingen en verhogingen van security levels aan (reders met) Nederlandse zeeschepen.

Beveiligingsniveaus

Er zijn 3 beveiligingsniveaus (security levels):

Niveau 1 normale situatieHet basisniveau geldt altijd. Het handhaven van een minimum aan passende en beschermende beveiligingsmaatregelen.
Niveau 2Het gedurende een bepaalde tijd handhaven van bijkomende beschermende beveiligingsmaatregelen, door een verhoogd risico op een incident.
Niveau 3Het gedurende een beperkte tijd handhaven van verdere speciale beschermende beveiligingsmaatregelen, als een incident waarschijnlijk op handen is (hoewel het precieze doel misschien niet kan worden vastgesteld).

Vaststellen Beveiligingsniveaus en Dreigingsinformatie

Deze beveiligingsniveaus dienen zowel voor schepen als voor havens te worden bepaald.
Voor in Nederland geregistreerde schepen verloopt dit via de ‘Expertgroep security dreiging Nederlandse schepen’. De Kustwacht neemt deel aan deze expertgroep en levert dreigingsinformatie aan de expertgroep.

Bepaling veiligheidsniveaus

De beveiligingsniveaus worden bepaald door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit op advies van onder meer de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), inlichtingendiensten, Defensie, reders, verzekeraars, Buitenlandse zaken en de Kustwacht. Na vaststelling worden de beveiligingsniveaus door de Kustwacht aan de reders van Nederlandse zeeschepen gecommuniceerd. Hierbij verstuurt de Kustwacht ook aanvullende dreigingsinformatie vanuit de expertgroep. Deze berichten richt de Kustwacht aan de ‘Company Security Officers (CSO’s)’ van de in Nederland geregistreerde schepen. CSO’s zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de beveiligingseisen op de schepen van hun maatschappij.

Informatie speciaal voor

Terug naar boven