Zoek- en reddingsacties (SAR)

Op het water kunnen mensen overboord vallen of vermist raken. Schepen kunnen in aanvaring komen met elkaar. Daarvoor zijn wij samen met onze partners 24/7 bereikbaar om mens en dier in nood te helpen.

Reddingboot Arie Visser en kustwachthelikopter AW189

24/7 bereikbaar

We krijgen op allerlei verschillende manieren noodmeldingen binnen. 24 uur per dag is ons Kustwachtcentrum bereikbaar via radiofrequenties, satelliettelefoon, mobiele telefoon en e-mail. Er zijn schepen met een noodradiobaken aan boord. Bij calamiteiten zendt dit baken een signaal uit met een positie wat wij ontvangen op het Kustwachtcentrum. Zo kunnen wij gericht zoeken.

Zoeken

Bij gebrek aan informatie komt het voor dat wij een schip moeten zoeken. Wij waarschuwen scheepvaart in de buurt van het schip in nood om hulp te bieden of om mee te helpen met zoeken. Voor het zoeken en helpen van schepen, mensen en dieren in nood zetten we verder varende en vliegende eenheden in van onder andere de Kustwacht, de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en Reddingsbrigade Nederland.

Search and rescue (SAR)

Search and rescue (SAR) is de internationale benaming voor het zoeken en redden van personen in nood op en in het water. Het is een internationale verplichting voor landen om dit geregeld te hebben. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is hiervoor beleidsverantwoordelijk. De operationele uitvoering is in handen van het Kustwachtcentrum in Den Helder.

Berichtgeving scheepvaart

Verder voorzien wij de scheepvaart van actuele en betrouwbare veiligheidsberichten. Zo worden schepen bijvoorbeeld gewaarschuwd voor storm, aanvaringen of bijzonderheden op de vaarwegen.

Lees verder

Informatie speciaal voor

Terug naar boven