FOCAL point reCAAP

Nederland neemt deel aan een internationaal samenwerkingsverband ter bestrijding van piraterij en gewapende overvallen op zee in Azië. De Kustwacht ontvangt informatie, verspreidt deze en deelt informatie binnen dit verband. En helpt andere landen bij de verbetering van de bestrijding van piraterij.

Regionaal Samenwerkingsverdrag

Na een positief besluit van de Ministerraad in 2008, is Nederland op 3 juli 2010 toegetreden tot het ‘Regionaal Samenwerkingsverdrag inzake de bestrijding van piraterij en gewapende overvallen op zee in Azië’. Dit wordt het ‘ReCAAP-verdrag’ genoemd. Hierin werken 14 Aziatische landen en 7 westerse landen samen om reactief en preventief de vele aanvallen in deze regio te bestrijden en verminderen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat levert de vertegenwoordiger in de Raad van Beheer. De Kustwacht treedt op als ‘focal point’.

Samenwerking

In ReCAAP werken 21 landen samen aan de bestrijding van piraterij en zeeroverij in de Aziatische wateren door operationele samenwerking, uitwisseling van informatie en ‘capacity building’. Bij dat laatste gaat het om een land te helpen om bepaalde onderwerpen en ‘capaciteiten’ naar een hoger niveau te brengen. Dit wordt onder andere gedaan door opleidingen, financieringen, trainingen, workshops te geven en juristen te helpen wetgeving te maken. Dit alles om een land op allerlei fronten te helpen om de prestaties van de autoriteiten naar een hoger niveau te brengen.

Focal points

Via de aanspreekpunten (‘focal points’) van de deelnemende landen wordt informatie ontvangen en teruggekoppeld. In Singapore is het ‘ReCAAP Information Sharing Center (ISC)’ gevestigd. Het ISC verzamelt, analyseert en distribueert alle informatie die de deelnemende landen verstrekken. Alle ontvangen incidenten in Azië worden via waarschuwingen en meldingen (bij acute dreiging) of wekelijkse/maandelijkse/(half-)jaarlijkse overzichten verspreid aan de Focal Points.

Informatie speciaal voor

Terug naar boven