Vaarwegmarkering

Om het scheepvaartverkeer op de Noordzee in goede banen te leiden, markeren we vaarwegen, gevaarlijke obstakels of gebieden die beschermd moeten worden. De Kustwacht stelt een vaarwegmarkeringsplan op voor de Noordzee, binnen de kaders die Rijkswaterstaat geeft. Waar nodig wordt dit plan aangepast aan actuele situaties en ontwikkelingen.

Betonning

Deze markering van de vaarweg heet ‘betonning’. De scheepvaart dient zich volgens het Scheepvaartreglement Territoriale Zee (STZ) te houden aan deze markeringen. Ook bij of na incidenten kan eventuele tijdelijke betonning geplaatst worden om het gevaar of een wrak te markeren.

Betonningsvaartuigen

Informatie speciaal voor

Terug naar boven