Milieu

We houden toezicht op natuurgebieden en controleren schepen op milieuvervuiling. Strafbare lozingen, bijvoorbeeld van olie of chemicaliën, sporen we op. En we treden op tegen overtredingen. Dit doen we in samenwerking met de Politie, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Inspectie Leefomgeving en Transport, Staatstoezicht op de Mijnen en Rijkswaterstaat.

Twee schepen slepen samen een oliescherm om olie te verzamelen. Zo wordt de zee na een grote olieverontreining schoongeveegd.

Schone Noordzee

Om de Noordzee schoon te houden zijn er regels voor schepen, windparken en mijnbouwinstallaties. Bijvoorbeeld voor het lozen van afvalstoffen en het gebruik van de juiste brandstof. Wij houden toezicht op de naleving van deze regels.

Beschermde gebieden

Op de Noordzee zijn een aantal gebieden aangewezen als Natura 2000 gebieden. Dit zijn beschermde natuurgebieden. Deze gebieden worden beschermd door aanvullende regels, bijvoorbeeld voor de scheepvaart en visserij.

Toezicht op milieuverontreiniging

De European Maritime Safety Agency (EMSA) spoort met satellieten olievervuiling op. Wanneer er op satellietbeelden een verstoring van het wateroppervlak te zien is, ontvangt de Kustwacht een melding. Een verstoring kan veroorzaakt worden door weersomstandigheden, maar ook door verontreiniging. Het Kustwachtvliegtuig kan ter plaatse vaststellen of er sprake is van milieuverontreiniging.

Lees meer over toezicht op

Informatie speciaal voor

Terug naar boven