Rijkswaterstaat

We werken samen met Rijkswaterstaat voor vlot en veilig verkeer op het water. Rijkswaterstaat bepaalt bijvoorbeeld veilige vaarroutes en plaatst vaarwegmarkering. We werken ook samen met Rijkswaterstaat bij oliebestrijding. Collega’s van Rijkswaterstaat en de Rijksrederij werken in het Kustwachtvliegtuig en aan boord van onze schepen. De Rijksrederij is onderdeel van Rijkswaterstaat.

Rampen en incidentbestrijding

De Kustwacht coördineert rampen en incidentbestrijdingsacties. Bij milieuverontreiniging werken we samen met de crisis/bestrijdingsteams van Rijkswatersaat. Deze bestrijdingsteams bestaan uit schepen van de Rijksrederij (onderdeel van Rijkswaterstaat) en het Kustwachtvliegtuig.

Kustwachtvliegtuig

Collega’s van Rijkswaterstaat werken aan boord van het Kustwachtvliegtuig. Zij zijn expert op het gebied van milieuverontreiniging. Maar ook voor de andere Kustwachttaken kunnen zij vanuit de lucht worden ingezet. Zoals zoek- en reddingsacties, het opsporen van criminaliteit of het vaststellen van overtredingen.

Kustwachtschepen

De nautische bemanning aan boord van onze patrouilleschepen bestaat uit collega’s van de Rijksrederij. Zij zijn onder andere verantwoordelijk voor de veiligheid van het schip. De nautische bemanning zorgt ervoor dat het schip gereed is om te kunnen varen en bestuurt het schip.

Waterkwaliteit en bodembeheer

Rijkswaterstaat Zee en Delta is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en bodembeheer op de Noordzee. Zo moet Rijkswaterstaat in staat zijn om op zee 15.000 m³ olie op te ruimen. Binnen drie dagen.

Arca

De Arca is een oliebestrijdingsschip. Het schip heeft twee veegarmen die olie kunnen opruimen. Daarnaast wordt de Arca ingezet voor onderzoek naar de zeebodem en het milieu. De Arca staat altijd ter beschikking van Rijkswaterstaat en de Kustwacht.

De Arca is een oliebestrijdingsvaartuig van Rijkswaterstaat en kan bij olieverontreiniging worden ingezet door de Kustwacht.

Baggerschepen

Er zijn ook contracten afgesloten met lokale baggerbedrijven. Een aantal van deze lokale baggeraars hebben standaard een veegarm van Rijkswaterstaat aan boord om olie op te ruimen.

Berging en wrakmarkering

Als een schip zinkt of lading verliest, dan moet het schip of de lading worden geborgen (opgeruimd). Hier zorgt Rijkswaterstaat voor. In de tussentijd moet het object gemarkeerd worden voor de scheepvaart. Een object, zoals een gezonken schip of verloren lading, kan namelijk gevaarlijk zijn voor de scheepvaart. De Rijksrederij plaats daarom boeien. Ze markeren daarnaast de locatie van het object in het AIS (automatisch identificatiesysteem). Hierdoor worden schepen op de hoogte gebracht.

Bestuur

De Hoofdingenieur-Directeur (HID) van Rijkswaterstaat Zee en Delta is voorzitter van het Regionaal Beheersteam Noordzeerampen. Dit team wordt ingesteld bij grote calamiteiten. Ook is Rijkswaterstaat Zee en Delta coördinerend opdrachtgever van de Kustwacht.

Dienstverleningsplan

Rijkswaterstaat stelt het plan op voor de dienstverlende taken van de Kustwacht. Hierin staat beschreven welke taken uitgevoerd moeten worden. Zoals medische evacuaties en zoek en reddingsacties. Rijkswaterstaat levert daarnaast een bijdrage aan het handhavingsplan van de Kustwacht.

Incidenten Bestrijdingsplan Noordzee

Rijkswaterstaat Zee en Delta is beheerder van het Incidenten Bestrijdingsplan Noordzee waarin de kaders voor de rampen en incidentbestrijding op de Noordzee zijn beschreven.

Nautisch beheer en vaarwegmarkering

Op de Noordzee worden vaarwegen en objecten gemarkeerd met drijvende markeringen. Rijkswaterstaat stelt het vaarwegmarkeringsplan op en zorgt voor de plaatsting van de vaarwegmarkeringen. De Kustwacht zorgt voor de bewaking en uitvoering van het plan.

Project MOSWOZ

Rijkswaterstaat heeft het Monitorings- en Onderzoeksprogramma Scheepvaartveiligheid Wind op Zee (MOSWOZ) opgezet. Zij doen binnen het MOSWOZ onderzoek naar het effect op de scheepvaartveiligheid van windparken op zee. De Kustwacht is daar met Sjaco Pas nauw bij betrokken. Lees het hele artikel op onze website.

Lees meer

Informatie speciaal voor

Terug naar boven