Veiligheidsregio’s

Nederland is verdeeld in 25 veiligheidsregio’s. Veiligheidsregio’s voeren taken uit op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening. Hiervoor werken de brandweer, geneeskundige hulpverlening, politie en gemeenten samen. De Kustwacht heeft een overeenkomst met 16 van de 25 veiligheidsregio’s. Deze 16 veiligheidsregio’s grenzen namelijk aan het verantwoordelijkheidsgebied van de Kustwacht.

Medische evacuatie

Wanneer iemand door een ongeluk of ziekte van boord moet worden gehaald, dan noemen we dit een medische evacuatie. De patiënt wordt door een helikopter of reddingboot van het schip gehaald. Het Kustwachtcentrum stemt met de meldkamer af waar de helikopter of reddingboot de patiënt naartoe brengt. De meldkamer zorgt dat daar een ambulance gereed staat. De helikopter kan ook rechtstreeks op een ziekenhuis landen.

Massa-evacuatie

We spreken van een massa evacuatie wanneer er veel personen tegelijk van boord moeten worden gehaald. Bijvoorbeeld wanneer er brand ontstaat aan boord van een cruiseschip. De veiligheidsregio richt bij een massa evacuatie een opvanglocatie in voor de geëvacueerde personen.

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond richtte tijdens een massa-evacuatie oefening in 2019 een noodopvanglocatie in (LIVEX).

Lees meer

Informatie speciaal voor

Terug naar boven