Bescherming koopvaardijschepen tegen piraterij

Piraterij vormt een bedreiging voor de vrije doorvaart van de scheepvaart. Dit is vooral het geval bij de gevaarlijke scheepvaartroutes door de Golf van Aden en de Hoorn van Afrika bij Somalië. Scheepsbeheerders kunnen een aanvraag doen voor beveiliging van hun schip als het door deze gebieden vaart.

Aanvraag bescherming koopvaardijschip
Vessel Protection Detachments (VPD's) bewaken een schip

Soorten beveiligingsteams

Eigenaren van schepen kunnen sinds 2011 een beroep doen op speciale beveiligingsteams van het ministerie van Defensie. Deze beveiligingsteams noemen we ‘Vessel Protection Detachments (VPD’s)’ en bestaan uit bewapende mariniers. Na het van kracht worden van de ‘Wet ter Bescherming Koopvaardij’ mogen koopvaardijschepen onder de Nederlandse vlag, onder voorwaarden ook gewapende particuliere beveiligers meenemen.

Bij de aanvraag voor gewapende particuliere beveiligingsbedrijven wordt de Engelse term ‘Private Maritime Security Company (PMSC)’ gebruikt.

Aanvragen via de Kustwacht

Scheepsbeheerders kunnen voor beveiliging van hun schepen bij de Kustwacht een aanvraag indienen. De Kustwacht neemt de aanvraag in ontvangst en controleert op de juiste en volledige invulling van het formulier. De Kustwacht controleert de aanvraag voor een VPD en kijkt ook naar de voorwaarden om een PMSC aan boord te mogen meenemen. Het besluit over een inzet van een VPD wordt gedaan door Defensie. De toestemming om een PMSC te mogen mee nemen wordt gegeven door de Directeur Kustwacht namens de minister van Justitie en Veiligheid.

Vraag en antwoord

Links

Lees meer over dit onderwerp

Informatie speciaal voor

Terug naar boven