Kustwachtcentrum

Het Kustwachtcentrum bevat naast onze kantoren ons operationele centrum. Deze doet dienst als centrale meldkamer en informatie- en coördinatiecentrum. Hier komt dus alles samen: van noodmeldingen die binnenkomen tot het aansturen van het Kustwachtvliegtuig, van het opstarten van zoek- en reddingsacties tot het informeren van scheepvaart.

JRCC, MRCC en ARCC

Het Kustwachtcentrum fungeert als nationaal Communicatie- en CoördinatieCentrum. Elke kuststaat is volgens internationale richtlijnen verplicht om een ‘Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC)’ te hebben. Alle incidenten vanaf zee worden vanuit hier gecoördineerd: van olieverontreinigingen tot schepen in nood. Naast het MRCC zijn we ook het ‘Aereonautisch Reddings- en Coördinatiecentrum (ARCC)’. Dat houdt in dat een wettelijke taak van de Kustwacht het opsporen van vermiste vliegtuigen is, zowel op water als op het land. Het verantwoordelijkheidsgebied is de FIR Amsterdam en het Nederlandse grondgebied.

Gecombineerd Reddings- en Coördinatiecentrum

Het operationele centrum noemen we intern het ‘Communicatie- en CoördinatieCentrum (CCC)’. Gezien we zowel MRCC (maritiem) als ARCC (luchtvaart) zijn wordt het CCC aangeduid als ‘Joint Rescue Coordination Centre (JRCC)’.

Één Kustwacht

Er is maar één Kustwachtcentrum in Nederland en deze is gevestigd op de marinebasis in Den Helder. Vanuit dit centrum coördineren we onze taken op de Noordzee en ruime binnenwateren.

Op het operationele centrum komen onder andere oproepen van schepen in nood binnen.

Personele bezetting operationeel centrum

Het Kustwachtcentrum is 24/7/365 bezet. Er wordt per dag gewerkt in drie verschillende ploegen bestaande uit vijf personen:

  • Duty officer (‘chef van dienst’)
  • 3 watch officers (‘operators’)
  • 1 collega van de handhavende diensten.

Waarom Engelstalige functiebenamingen?

We gebruiken de functiebenamingen ‘duty officer’ en ‘watch officer’ omdat we internationaal samenwerken. Deze benamingen worden namelijk wereldwijd gebruikt.

Lees verder

Informatie speciaal voor

Terug naar boven