Staatstoezicht op de Mijnen

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zorgt ervoor dat de mijnbouw en het transport van gas op een verantwoorde manier worden uitgevoerd. SodM houdt toezicht op het winnen, opslaan en transporteren van delfstoffen. In samenwerking met SodM en Rijkswaterstaat houden we toezicht op mijnbouwinstallaties en windparken op zee.

Een kraanschip is bezig met de bouw van een platform op de Noordzee.

Inspectie mijnbouwinstallaties

SodM voert inspecties uit op mijnbouwinstallaties op zee. Aangekondigd en onaangekondigd. Voor de onaangekondigde inspecties maakt SodM gebruik van Kustwachthelikopters. Tijdens deze inspecties wordt gecontroleerd of de lozingsvoorschriften worden nageleefd.

Informatie speciaal voor

Terug naar boven