Verkeersbegeleiding

De Kustwacht draagt bij aan veilige en vlotte doorvaart van het scheepvaartverkeer voor de kust van Nederland. De Noordzee wordt volop gebruikt voor bijvoorbeeld transport, evenementen, onderzoek, het leggen van leidingen en het plaatsen van windparken. Wij stemmen deze activiteiten samen met onze partners op elkaar af.

 

Een watch officer zit op het Kustwachtcentrum achter een tafel met schermen, informatie- en communicatiesystemen.

Toezicht

We doen aan verkeersmanagement rondom evenementen of bouwplaatsen voor windmolenparken. Soms komt het voor dat een stuk zee niet bevaren mag worden. Bijvoorbeeld als er een scheepswrak met gevaarlijke lading ligt die opgeruimd moet worden. Wij zorgen ervoor dat een of meerdere schepen de wacht houden en erop letten dat andere schepen het verboden gebied niet invaren. Onder onze verkeersdiensttaken vallen ook het beboeten van schepen die zich niet aan de verplichte vaarroutes en vaarrichting houden.

Toekomst

In de toekomst gaat de Kustwacht ook verkeersbegeleiding uitvoeren rondom (nog te onwikkelen) windparken. Op dit moment vindt afstemming plaats tussen Rijkshavenmeesters, Rijkswaterstaat en de Kustwacht over deze nieuwe taak.

Informatie speciaal voor

Terug naar boven