Handhaving

De Kustwacht bewaakt en handhaaft de veiligheid op de Noordzee. Dit doen we samen met onze partners. We houden toezicht op de naleving van de regels op zee. Deze regels zijn nodig om de Noordzee veilig te houden. Bijvoorbeeld om verboden goederen tegen te houden, de natuur en vissen te beschermen en ongelukken te voorkomen. We houden toezicht, sporen strafbare activiteiten op en treden op tegen overtredingen en criminaliteit.

Het kustwachtvliegtuig van het type Dash 8.

Toezicht op zee

We verzamelen informatie en houden het verkeer op zee in de gaten. Hierdoor kunnen we snel reageren als iemand zich niet aan de wet en regels houdt. We vliegen dagelijks over de Noordzee en voeren controles uit aan boord van schepen.

Ministeries

De handhavingsopdrachten krijgen we van de Ministeries van:

  • Infrastructuur en Waterstaat
  • Economische Zaken en Klimaat
  • Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Financiën
  • Justitie en Veiligheid
  • Defensie

Verantwoordelijkheidsgebied

We controleren en handhaven in het Nederlandse deel van de Noordzee. Dit wordt ook aangeduid als Nederlandse Exclusieve Economische Zone (EEZ).

In het Nederlandse deel van de Noordzee (EEZ) coördineert de Kustwacht handhavingsacties.

We handhaven op het gebied van

Middelen

Partners

Informatie speciaal voor

Terug naar boven