Rampen- en incidentbestrijding

Op zee kunnen zich allerlei rampen en incidenten voordoen. Van containers die overboord vallen tot een stuurloos, drijvend schip. De meldingen hiervan komen binnen op het Kustwachtcentrum. Vervolgens gaat de Kustwacht aan de slag. De stappen zijn steeds anders en afhankelijk van het soort incident.

Een groot vrachtschip drijft stuurloos op een stormachtige zee.

Sleepcapaciteit

Om schepen in de problemen te helpen, heeft de Kustwacht verschillende noodhulpslepers. Vanaf windkracht 5 Beaufort of meer neemt onze noodhulpsleper Guardian een strategische positie in nabij de Waddeneilanden. Daarnaast hebben we noodhulpslepers op zee liggen bij verschillende windparken.

Oliebestrijdingscapaciteit

Na bijvoorbeeld een aanvaring of explosie in de machinekamer bestaat de mogelijkheid dat een schip olie lekt in zee. Dit risico is ook aanwezig bij boorplatforms als zich incidenten en ongelukken voordoen met bijvoorbeeld pijpleidingen en boorinstallaties. Bij oliebestrijding werken we nauw samen met Rijkswaterstaat. Die heeft daarvoor oliebestrijdingscapaciteit paraat.

Een container drijft in zee. Een deel van de rode container is zichtbaar in het water.
De Kustwacht waarschuwt het scheepverkeer op het gevaar van drijvende containers.

Overboord geslagen containers

Bij het overboord slaan containers van schepen waarschuwen we het scheepvaartverkeer hierover. Indien nodig sturen we het Kustwachtvliegtuig richting het gebied waar de containers overboord zijn gegaan om deze te lokaliseren. Bij de berging van de containers ondersteunen we Rijkswaterstaat waar nodig.

Meer informatie

Informatie speciaal voor

Terug naar boven