Douane

In samenwerking met de Douane bestrijden we smokkel op de Noordzee. Collega’s van de Douane werken in het Kustwachtcentrum, aan boord van het Kustwachtvliegtuig en aan boord van Kustwachtschepen.

Douaneambtenaar aan het werk aan boord van een Kustwachtschip.

Toezicht op goederen

Vanuit het Kustwachtcentrum houden we schepen in de gaten die de grens over varen. Collega’s van de Douane controleren de ladinglijsten van deze schepen op het in- en uitvoeren van goederen en het smokkelen van illegale producten, zoals drugs, namaakmedicijnen, levende dieren of wapens. Controles vinden daarnaast plaats vanuit de lucht, op het water en ook onder water.

Aan boord van Kustwachtschepen

Aan boord van onze patrouilleschepen werken collega’s van de Douane. Zij controleren schepen op de in- en uitvoer van goederen. Ook treden zij op tegen smokkel van illegale producten, zoals drugs, namaakmedicijnen, levende dieren of wapens.

Het personeel aan boord van de patrouilleschepen noemen we Boarding Officers. De Boarding Officers van de Douane werken aan boord samen met collega’s van andere diensten, zoals de Politie en Koninklijke Marechaussee.

Collega’s van de Douane, Politie en Koninklijke Marechaussee werken samen aan boord van een Kustwachtschip.

In het Kustwachtvliegtuig

Ook aan boord van het Kustwachtvliegtuig werkt personeel van de Douane. Deze collega’s werken als Aerial Officer, ook wel luchtwaarnemer genoemd. Zij houden de scheepvaart in de gaten.

Als Aerial Officer namens de Douane houd ik vanuit de lucht toezicht op de goederenstromen op de Noordzee. Daarvoor doe ik controles, waarnemingen en verzamel ik informatie. Met deze informatie kunnen de collega’s aan boord van de patrouillevaartuigen en in de haven gericht optreden.

Gert, Aerial Officer Kustwachtvliegtuig

Overige samenwerking

Het Douane Landelijk Tactisch Centrum kan geraadpleegd worden voor informatie over de status van goederen aan boord van schepen. Het Douane Landelijk Team Jachten kan op verzoek verder onderzoeken of douanerechten en BTW zijn betaald over een vaartuig. Ook kunnen zij jachten opsporen die mogelijk belasting ontduiken.

Informatie speciaal voor

Terug naar boven