Toegankelijkheid

We vinden het belangrijk dat iedereen onze website kan gebruiken. Met de komst van de nieuwe website in mei 2022 hebben we hier veel aandacht aan besteedt. We horen het graag als iets beter kan, niet werkt of toegankelijk is.

Opmerkingen toegankelijkheid kustwacht.nl

Toegankelijkheidsverklaring

Digitale toegankelijkheid betekent dat digitale informatie ook toegankelijk is voor mensen met een functiebeperking. Oftewel, websites moeten zó ontworpen zijn dat iedereen ze kan gebruiken. We streven naar een website die voor iedereen toegankelijk is. We horen het graag als iets niet werkt of toegankelijk is.

Toegankelijkheidslabel

We hebben onze toegankelijkheidsverklaring geplaatst in het register van overheidsverklaringen (https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register).

Status toegankelijkheidslabel van Kustwacht. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Onderzoek

Door stichting Accessibility hebben wij een onafhankelijk onderzoek naar de toegankelijkheid van onze website laten uitvoeren. Dit onderzoek laat zien in hoeverre onze website voldoet aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1). Bij de toetsing volgt stichting Accessibility de WCAG-evaluatiemethode en de WCAG-richtlijnen, de wereldwijde standaard op het gebied van digitale toegankelijkheid. Het onderzoek is te downloaden.

Niet toegankelijke of niet volledig toegankelijke onderdelen

Zoals nu bij ons bekend is de website www.kustwacht.nl volledig toegankelijkheid. Mocht dit niet zo zijn, dan horen we dit graag. Dat kan via onderstaand formulier of mail het naar communicatie@kustwacht.nl.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te borgen

Om aan de toegankelijkheidseisen te blijven voldoen, doen wij het volgende:

  • De beheerders van de website hebben trainingen gevolgd op het gebied van digitale toegankelijkheid en toegankelijke content.
  • Team Communicatie breidt uit met een vaste beheerder voor de website.
  • Tijdens de bouw van de website voerden we een eerste toegangelijkheidsonderzoek uit. Hier hebben we samen met de websitebouwers van geleerd. Uiteraard zijn de aandachtspunten uit dit onderzoek opgelost.
  • We nemen medewerkers die met de website te maken hebben mee in digitale toegankelijkheid. We leggen dit uit en geven aan dat we dit als overheidsorganisatie moeten toepassen.

Opmerkingen toegankelijkheid kustwacht.nl

Kom je een toegankelijkheidsprobleem tegen? Of heb je een opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via onderstaand formulier of via communicatie@kustwacht.nl. We streven ernaar om je vraag/opmerking binnen 3 weken af te handelen. We houden je hierbij op de hoogte over de voortgang en uitkomst.

Waarmee heeft het toegankelijkheidsprobleem te maken?
Geef hier de exacte link of locatie op.
Hier kan je opgeven wat niet werkt, als je wat mist etc.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Klachten

Als je niet tevreden bent over de afhandeling van je vraag/opmerking, kan je contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Stichting drempelvrij.nl

Stichting drempelvrij.nl zet zich in voor de toegankelijkheid van internet voor iedereen. Daarvoor geven ze het ‘Waarmerk drempelvrij.nl’ uit. Dit is een Nederlandse kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites en apps. Stichting drempelvrij.nl verklaart dat de website kustwacht.nl van Kustwacht Nederland op grond van de inspectie door Accessibility het groene Waarmerk drempelvrij met 2 sterren mag voeren.

Informatie speciaal voor

Terug naar boven