Toegankelijkheid

We vinden het belangrijk dat iedereen onze website kan gebruiken. Met de komst van de nieuwe website in mei 2022 hebben we hier veel aandacht aan besteedt. We horen het graag als iets beter kan, niet werkt of toegankelijk is.

Toegankelijkheidsverklaring

Digitale toegankelijkheid betekent dat digitale informatie ook toegankelijk is voor mensen met een functiebeperking. Oftewel, websites moeten zó ontworpen zijn dat iedereen ze kan gebruiken. We streven naar een website die voor iedereen toegankelijk is. We horen het graag als iets niet werkt of toegankelijk is.

Planning

De komende tijd leggen we de laatste hand aan de website. We voegen nog nieuwe pagina’s en onderdelen toe, controleren deze en laten de website testen door meerdere eindgebruikers. Daarna laten we een onafhankelijke toegangelijkheidsonderzoek uitvoeren. Aan de hand daarvan gaan we onze toegankelijkheidsverklaring opstellen.

Niet toegankelijke of niet volledig toegankelijke onderdelen

Zoals nu bij ons bekend is alles de website www.kustwacht.nl volledig toegankelijkheid. Mocht dit niet zo zijn, dan vernemen we dit graag.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Om aan de toegankelijkheidseisen te (blijven) voldoen, doen wij het volgende:

  • De beheerders van de website hebben trainingen gevolgd op het gebied van digitale toegankelijkheid en toegankelijke content.
  • Team Communicatie breidt uit met een vaste beheerder van de website.
  • Tijdens de bouw van de website is een eerste toegangelijkheidsonderzoek uitgevoerd. De knelpunten uit dit onderzoek worden opgelost.

Feedback toegankelijkheid kustwacht.nl

Kom je een toegankelijkheidsprobleem tegen? Of heb je een opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via onderstaand formulier of via communicatie@kustwacht.nl.

Tegen wat voor toegankelijkheidsprobleem loopt u aan?
Geef hier de exacte link of locatie op.
Hier kunt u opgeven wat niet werkt, als u wat mist etc.

Informatie speciaal voor

Terug naar boven