SPOEDEISENDE HULP

ALARMNUMMER 0900-0111
VHF-kanaal 16

Informatie over een alarmmelding

Kustwachtcentrum

Het Kustwachtcentrum is gevestigd op de marinebasis in Den Helder. Naast kantoren bevat het ons operationele centrum: het Communicatie- en CoördinatieCentrum (CCC). Het Kustwachtcentrum coördineert en voert voor zes ministeries verschillende operationele overheidstaken (de Kustwachttaken) uit op het Nederlands deel van de Noordzee. Alle spoedeisende hulpaanvragen vanaf zee en de grotere binnenwateren komen hier binnen. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld een zinkend schip, een afgebroken mast of brand aan boord. Maar ook om kitesurfers die vermist worden of als iemand overboord in het water is gevallen.

Het Communicatie- en CoördinatieCentrum (CCC)Het Communicatie- en CoördinatieCentrum (CCC) in Den Helder.

JRCC, MRCC en ARCC
Het Kustwachtcentrum fungeert als nationaal Communicatie- en CoördinatieCentrum. Elke kuststaat is volgens internationale richtlijnen verplicht om een 'Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC)' te hebben. Alle incidenten vanaf zee worden vanuit hier gecoördineerd: van olieverontreinigingen tot schepen in nood. Naast het MRCC zijn we ook het 'Aereonautisch Reddings- en Coördinatiecentrum (ARCC)'. Dat houdt in dat een wettelijke taak van de Kustwacht het opsporen van vermiste vliegtuigen is, zowel op water als op het land. Het verantwoordelijkheidsgebied is FIR Amsterdam en het Nederlandse grondgebied.

Gezien we zowel MRCC (maritiem) als ARCC (luchtvaart) zijn wordt het Kustwachtcentrum aangeduid als 'Joint Rescue Coordination Centre (JRCC)'. 

Bezetting
Het Kustwachtcentrum is 24/7 bezet. Er wordt per dag gewerkt in drie verschillende ploegen bestaande uit vijf personen:

  • 1 Chef van de Wacht (duty officer)
  • 3 Operators (watch officers)
  • 1 Handhavingsofficier (law enforcement officer)

Maritiem Informatie Knooppunt (MIK-NL)
In het Kustwachtcentrum is ook het Maritiem Informatie Knooppunt (MIK-NL) gevestigd. Binnen het MIK-NL werken diverse diensten samen aan een 'maritiem situatiebeeld'. Hiervoor wordt informatie verzameld om zo informatie gestuurd te kunnen optreden (IGO).