Nieuws


Schip beboet en aangehouden in haven

15-03-2021    13:58 uur

De Kustwacht is een samenwerkingsorganisatie en voert verschillende taken uit. Een van die taken is de toezicht op de scheepvaart op de Noordzee. Het Kustwachtvliegtuig signaleerde begin januari een spoor achter een schip. Het schip lag ten anker nabij Rotterdam. Dit werd door de luchtwaarnemers gemeld aan het Kustwachtcentrum. Een nader onderzoek was op dat moment niet mogelijk. Het schip vervolgde haar reis en werd gemonitord door de Kustwacht.

Inspectie

Het schip kwam een tijd later aan in de Rotterdamse haven. Daar werd het geïnspecteerd door het Team Maritieme Politie (TMP) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Na inspectie bleek het schip op de desbetreffende dag ballastwater overboord te pompen. Echter werd dit niet geregistreerd in de boekhouding wat verplicht is. Na overleg met het Openbaar Ministerie (OM) werd een boete van €5000,- aangezegd.

Verdere controle

Ook werden er door de inspecteur van de ILT andere ernstige tekortkomingen geconstateerd op het gebied van constructie en veiligheid. Het schip is daarom ‘aangehouden’ in de haven. Dit houdt in dat het schip niet verder mag varen. Eerst moeten de tekortkomingen hersteld worden, voordat het mag vertrekken.

Een succesvol voorbeeld van samenwerking binnen het Kustwachtnetwerk: met eenheden, het Kustwachtcentrum en de diensten. Met als doel een verantwoord gebruik van de Noordzee.

Meer nieuws

Informatie speciaal voor

Terug naar boven