Nieuws


Kustwacht voert samen met partners grootschalige handhavingsoperatie uit bij de Eemsmonding

04-07-2024    16:03 uur

De Kustwacht heeft in het laatste weekend van juni een grootschalige handhavingsoperatie uitgevoerd. Tijdens de driedaagse operatie werkten verschillende diensten gecoördineerd samen om van elkaar te leren en de samenwerking te versterken. De operatie, genaamd ORCA, vond plaats in de buurt van de Eemsmonding. Operatie ORCA was de tweede grootschalige handhavingsoperatie van dit jaar.

Grootschalige handhavingsoperatie

Op zee, in de lucht en op het land

Verschillende eenheden deden mee aan de operatie. Op zee ondersteunden een politieboot en frisc van de Dienst Speciale Interventies (DSI) de patrouillevaartuigen van de Kustwacht. In de Eemshaven voerden teams van de Politie, Douane en Koninklijke Marechaussee controles uit aan boord van schepen. En vanuit de lucht hielden drones en het kustwachtvliegtuig toezicht op de scheepvaart. De Kustwacht coördineerde de eenheden en acties vanuit het Kustwachtcentrum in Den Helder.

Inspecties

In totaal zijn tijdens de operatie 23 schepen gecontroleerd. De inspecties richtten zich op verschillende onderwerpen, zoals visserij, milieu, goederen, bemanningssamenstelling, documenten en certificering, scheepvaartveiligheid en offshore infrastructuur. Er zijn een aantal overtredingen aangetroffen, met name op het gebied van identificatieplicht van bemanningen en passagiers aan boord van pleziervaart. Hier zijn waarschuwingen voor gegeven.

Gezamenlijke operatie

Tijdens de operatie werkten verschillende diensten samen: de Kustwacht, Groningen Seaports, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Inspectie Leefomgeving en Transport, Rijkswaterstaat, Koninklijke Marechaussee, Douane, Politie en Staatstoezicht op de Mijnen.

Meer nieuws

Informatie speciaal voor

Terug naar boven