Nieuws


Overeenkomst getekend tussen Koninklijke Marine en Kustwacht

28-03-2022    15:26 uur

De Koninklijke Marine is de beheerder van de Kustwacht. Met de toenemende drukte op de Noordzee breidt het takenpakket uit en de daarmee gevraagde dienstverlening ook. Vandaar dat de marine en de Kustwacht dienstverleningsafspraken hebben afgesproken. Commandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal René Tas en de directeur Kustwacht Nederland Jan van Zanten ondertekenden op 24 maart een overeenkomst hiervoor.

Directeur Kustwacht Nederland Jan van Zanten en Commandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal René Tas schudden elkaar de hand.

Dienstverlening

Kustwacht Nederland is een samenwerkingsverband tussen zes ministeries. De Kustwachtorganisatie is ondergebracht bij het ministerie van Defensie. De Koninklijke Marine is de beheerder van de Kustwacht. Vanuit deze rol ziet de marine toe op de bedrijfsvoering van de Kustwacht. Daarnaast levert de marine diensten aan de Kustwacht zoals kantoorruimte, logistieke en P&O-ondersteuning. Met als doel dat de Kustwacht haar taak kan uitvoeren.

Directeur Kustwacht Nederland Jan van Zanten en Commandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal René Tas ondertekenen het convenant.

Verschillende thema’s

De overeenkomst beschrijft de afspraken voor de ondersteuning van de bedrijfsvoering van de Kustwacht zowel als onderdeel van de marine, en hoe de marine dat doet. Dat gebeurt aan de hand van acht thema’s: infrastructuur, beveiliging, veiligheid & milieu, AVG, IV-dienstverlening, opleiden-leren-ontwikkelen, maritieme logistiek en personeel & organisatie. Concrete voorbeelden van deze invulling voor de Kustwacht hebben betrekking op het inkoopsysteem SAP, de inkooporganisatie, richtlijnen omtrent beveiliging, de rol van de Opleidingen Koninklijke Marine en de Directie Materiële Instandhouding.

Meer nieuws

Informatie speciaal voor

Terug naar boven