Nieuws


Ondertekening samenwerkingsovereenkomst NVWA en Kustwacht

12-07-2023    16:38 uur

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Kustwacht ondertekenden in het Kustwachtcentrum een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Inspecteur-generaal van de NVWA, Gerard Bakker en waarnemend directeur Kustwacht, Edwin van der Pol plaatsten een handtekening onder de overeenkomst.

Samenwerking

“We zijn samen verantwoordelijk voor een veilige Noordzee. Daarom is het goed dat de NVWA deel uitmaakt van het samenwerkingsverband van de Kustwacht. De getekende overeenkomst bestendigd deze samenwerking”, aldus Yvonne van der Laan, medewerker handhavingsdesk.

Visserijbeleid

De NVWA en de Kustwacht streven gezamenlijke doelen na vanuit het Gemeenschappelijk Europees Visserijbeleid. Onder meer om duurzaam beheer van de visbestanden mogelijk te maken en daarmee overbevissing te voorkomen. Daarnaast wordt er vanuit de Wet Natuurbescherming toezicht gehouden en waar nodig gehandhaafd om schade aan de natuur te voorkomen.

Inspecteur-generaal van de NVWA, Gerard Bakker en waarnemend directeur Kustwacht, Edwin van der Pol plaatsten een handtekening onder de overeenkomst.

NVWA’ers bij de Kustwacht

Voor handhaving op zee werkt de Kustwacht samen met meerdere handhavingsdiensten, waaronder de NVWA. De NVWA is binnen de Kustwacht vertegenwoordigd door:

  • Boarding Officers (visserij-inspecteurs) die meevaren met patrouilleschepen van de Kustwacht. Zij voeren inspecties uit aan boord van visserijschepen.
  • Een Arial Officer (luchtwaarnemer) die meevliegt in het kustwachtvliegtuig en toezicht houdt vanuit de lucht.
  • Medewerkers die de handhavingsdesk in het Kustwachtcentrum bezetten. Zij houden onder andere toezicht op de naleving van verkeersregels op zee.
  • Medewerkers die werkzaam zijn in het Maritiem Informatie Knooppunt. Zij verzamelen en analyseren informatie zodat de eenheden informatiegestuurd kunnen optreden.
  • Een operationeel- en een beleidsmatig liaison tussen de NVWA en de Kustwacht.
Naast het ondertekenen van de overeenkomst werd ook een bezoek gebracht aan de meldkamer.

Ministeries

De Kustwacht werkt in opdracht van zes ministeries, waaronder het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Deze ministeries behouden hun eigen wettelijke verantwoordelijkheden via de Raad voor de Kustwacht. Vanuit het ministerie van LNV werkt de NVWA als uitvoeringsorganisatie samen met de Kustwacht.

Meer nieuws

Informatie speciaal voor

Terug naar boven