Nieuws


Nieuwe werkwijze voor medische hulpvragen vanaf het ruime binnenwater

26-03-2024    10:31 uur

Vanaf 1 april 2024 verandert de werkwijze voor medische hulpvragen van schepen op het ruime binnenwater. Waar de Kustwacht nu nog de regierol heeft, gaat dat naar de Meldkamer Ambulancezorg (MKA). Voor de hulpvrager verandert er niets! Die kan altijd contact opnemen met de Kustwacht of 112 bellen als medische hulp benodigd is.

Patiënt vanuit kustwachthelikopter overgedragen aan ambulance

Radio Medische Dienst

Als een schip zich op zee bevindt, of dit nu de Noordzee of de Zuid-Chinese Zee is: bij een medische hulpvraag schakelt de Kustwacht altijd de Radio Medische Dienst (RMD) van de KNRM in. Een arts van de RMD beoordeelt de patiënt, geeft medisch advies en bepaalt of de patiënt direct gezien moet worden door een arts op het land. In dat soort gevallen zorgt de Kustwacht voor een medische evacuatie. Die wordt dan uitgevoerd door de kustwachthelikopter en/of een reddingboot van de KNRM. Of we vragen een buitenlandse kustwacht om dit uit te voeren.

Spoedeisende situaties

Maar voor meldingen die bij de Kustwacht vanaf het ruime binnenwater binnenkomen, gaat die werkwijze veranderen. Het gaat dan om medische hulpvragen vanaf de Waddenzee, IJsselmeer, Markermeer, Randmeren en Zeeuwse en Zuidhollandse stromen. Dat komt omdat bij deze meldingen bijna altijd sprake is van een spoedeisende situatie, zoals een ongeval, onwelwording of beknelling.

Vanaf 1 april 2024 handelt de meldkamercentralist ambulancezorg de medische hulpvragen vanaf het ruime binnenwater af.

Verandering

De RMD-artsen hebben het advies gegeven om medische hulpvragen vanaf het ruime binnenwater rechtstreeks door een Meldkamer Ambulancezorg (MKA) af te laten handelen. Dit heeft twee grote voordelen. De nieuwe werkwijze zorgt ervoor dat ambulancezorg eerder opstart. En hulpvragers op het water krijgen van de meldkamercentralist ambulancezorg direct de eerste (telefonische) zorginstructies. De hulpvragers krijgen hierdoor sneller de zorg die zij nodig hebben.

Ontwikkelen werkwijze

Organisaties betrokken bij medische hulpverlening op het water werken samen bij de ontwikkeling van deze nieuwe werkwijze. Het gaat dan bijvoorbeeld om Ambulancezorg Nederland, 112-meldkamers, de KNRM en de Kustwacht.

Meer informatie

Op de website van Ambulancezorg Nederland staat een praktisch stroomschema over de nieuwe werkwijze en ze hebben een instructievideo ontwikkeld.

Links

Lees verder

Meer nieuws

Informatie speciaal voor

Terug naar boven