Nieuws


Kustwacht sluit aan bij samenwerkingstraject Drone2Go

18-01-2024    15:40 uur

Drone2Go, een initiatief van Rijkswaterstaat, bereikte op 17 januari 2024 een mijlpaal met het ondertekenen van een nieuwe intentieverklaring. Deze ondertekening markeert de versterkte samenwerking en gezamenlijke ambities van de partners, inclusief twee nieuwe leden: de Kustwacht en de Douane.

Innovatief samenwerkingstraject

Drone2Go is een innovatief samenwerkingstraject van overheidspartijen om de ontwikkeling en inzet van automatische drones te stimuleren. Dit doet Rijkswaterstaat samen met de Politie, Brandweer, Nederlands Instituut Publieke Veiligheid, Inspectie Leefomgeving en Transport, Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, Douane en de Kustwacht. Het doel van dit samenwerkingstraject is het realiseren van een landelijk netwerk van automatische drones voor incidentenmanagement. Door hierin samen op te trekken, kunnen we kennis uitwisselen en de huidige en toekomstige dronecapaciteit- en beheer optimaal inzetten.

“Het is voor de Kustwacht van groot belang om de Noordzee en ruime binnenwateren mee te nemen in Drone2Go. Vooral het invulling geven aan wet- en regelgeving, het delen van data en het afstemmen in de operationele samenwerking met de partners zijn daarbij speerpunten”.

Arnold Boomstra, Innovatiemanager van de Kustwacht

Ontwikkelingen

De afgelopen jaren heeft Drone2Go de mogelijkheden voor automatisch vliegen onderzocht. Op dit moment vereist de inzet van drones nog steeds een dronepiloot. Automatische drones hebben echter geen piloot nodig en kunnen 24 uur per dag vanuit diverse punten zelfstandig opstijgen om naar een incident te vliegen. De camera op de drone voorziet de hulpverleners van live beeld. Dit maakt het mogelijk om gerichter en effectiever hulp te verlenen. In de toekomst zou een drone bijvoorbeeld automatisch kunnen zoeken naar een drenkeling om vervolgens een reddingsboei- of vest te leveren.

Arnold Boomstra, Innovatiemanager van de Kustwacht, zette namens Directeur Kustwacht zijn handtekening.

Wet- en regelgeving

Naast de technische uitdagingen richten de partners zich op de wet- en regelgeving en beleidskaders die voor een gezamenlijk netwerk van drones van cruciaal belang zijn. Voor Drone2Go gaat dat onder andere over het verwerken van (beeld)informatie zoals privacy en informatiebeveiligingsaspecten, maar ook over de (juridische) randvoorwaarden om een drone te gebruiken.

Tijdens de bijeenkomst werd een dronedemonstratie gegeven waarbij de nadruk lag op het gezamenlijk delen van data en de meerwaarde van drones.

Lees meer

Meer nieuws

Informatie speciaal voor

Terug naar boven