Nieuws


Diensten bundelen krachten voor grootschalige handhavingsoperatie op de Noordzee

25-04-2024    13:00 uur

In een georganiseerde en grootschalige operatie van de Kustwacht hebben verschillende diensten de krachten gebundeld om de veiligheid op de Noordzee te versterken. Tijdens de operatie, die drie dagen duurde, voerden alle diensten in het Kustwacht samenwerkingsverband gezamenlijk controles uit: Douane, Politie, Koninklijke Marechaussee, Inspectie Leefomgeving en Transport, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Rijkswaterstaat en Staatstoezicht op de Mijnen.

Boarding Officer voert inspectie uit in windpark.

Patrouilles en inspecties

Door middel van gecoördineerde patrouilles en inspecties werden verschillende maritieme overtredingen aangepakt. De handhavingsoperatie richtte zich op verschillende onderwerpen, zoals illegale visserij, milieuverontreiniging, smokkel, grensbewaking, scheepvaartveiligheid, offshore infrastructuur en andere algemene opsporingstaken.

Kracht van samenwerken

“Deze gezamenlijke handhavingsactie toont de kracht van samenwerking tussen verschillende diensten en organisaties binnen de Kustwacht,” aldus Robin van Dalen, Hoofd Operaties van de Kustwacht. “Door onze krachten te bundelen, kunnen we effectiever optreden tegen overtredingen en illegale activiteiten en versterken we de veiligheid op de Noordzee.”

Tijdens de driedaagse operatie zijn verschillende vaartuigen gecontroleerd.

Geïntegreerd optreden

Tijdens de operatie werd geïntegreerd opgetreden door verschillende eenheden op zee, in de lucht en aan land. Acht schepen namen deel aan de operatie. Vanuit de lucht ondersteunden het kustwachtvliegtuig en de politiehelikopter. En onder water voerde een duikteam van de Douane inspecties uit. De eenheden en acties werden gecoördineerd vanuit het Kustwachtcentrum in Den Helder.

Nieuw voor de Kustwacht

Hoewel er dagelijks controles plaatsvinden op de Noordzee, is een grootschalige handhavingsoperatie zoals deze nieuw voor de Kustwacht. De diensten werkten tegelijkertijd, geïntegreerd samen in nauwe afstemming met elkaar. Tijdens de operatie zijn een aantal processen-verbaal opgemaakt, onder andere op het gebied van visserij.

Meer nieuws

Informatie speciaal voor

Terug naar boven