Interview


Samen trainen voor optimale zorg op zee en aan land

20-08-2023    15:53 uur

Om nóg betere zorg te bieden aan patiënten die op zee acute zorg nodig hebben, zijn de bemanning van de kustwachthelikopter en de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Zeeland begonnen met gezamenlijke trainingen. Die zijn erop gericht de communicatie en overdracht tussen beide diensten te versterken. “In het belang van de patiënten is het belangrijk dat we elkaar leren kennen en leren begrijpen.”

Ambulance en Kustwacht maken soms andere keuzes

“Effectieve communicatie en een goede overdracht zijn cruciaal om onze patiënten de best mogelijke zorg te bieden.” Dat vertelt Stephan ’t Hooft, Chief SAR Nurse en een ervaren verpleegkundige bij Bristow, de leverancier van de kustwachthelikopters en het helikopterpersoneel. Naast zijn werk als leidinggevende is Stephan ook regelmatig te vinden als ambulanceverpleegkundige aan boord van de helikopter. Na jaren te hebben gewerkt in de ambulancezorg in Rotterdam en als rapid responder, ziet hij de noodzaak om de overdracht vanuit de helikopter naar het ambulancepersoneel te stroomlijnen.

“Het is essentieel dat we elkaar begrijpen, om ervoor te zorgen dat patiënten vanaf zee met de juiste informatie naar het ziekenhuis worden overgebracht,” legt hij uit. “Op zee worden we vaak geconfronteerd met unieke uitdagingen die verschillen van die op het land. Hierdoor moeten we soms anders handelen en hebben we andere bevoegdheden. Bijvoorbeeld hypertoon zout toedienen bij hersentrauma. Dit soort afwijkende protocollen maken het cruciaal om de samenwerking en het begrip tussen de kustwachthelikopter en het ambulancepersoneel te versterken.”

Tijdens de gezamelijke training wordt het benaderen van de helikopter geoefend (Fotograaf: Stevie Heuer).

Over de gezamenlijke training

De gezamenlijke scholing bestaat uit theorie, oefenen met het benaderen van de helikopter en een tweetal scenario’s, waaronder een reanimatieprocedure en een communicatieproces. Want er zijn een aantal factoren die de overdracht van de helikopterverpleegkundigen naar de ambulanceverpleegkundigen nog lastiger maken. Stephan: “Bijvoorbeeld als er factoren zoals stress en harde geluiden in het spel komen. Onze helikopter is groot, dat maakt indruk. En als de rotoren blijven draaien, moet het ambulancepersoneel opeens via headsets met ons communiceren. Dat is wennen. Door dit vooraf samen te oefenen en de procedures te bespreken, verminderen we deze stressfactoren. En dan kunnen de hulpverleners zich meer op de patiënt en een goede overdracht concentreren.”

Al meerdere ambulancechauffeurs en -verpleegkundigen getraind

Sinds begin juni zijn er al drie groepen ambulancechauffeurs en -verpleegkundigen getraind, en het plan is om tot het einde van het jaar elke twee weken een scholingssessie te houden. “We streven ernaar om zo nauw mogelijk samen te werken”, benadrukt Stephan. Als de gezamenlijke trainingssessies na een evaluatie later dit jaar goed blijken te werken, overweegt de helikoptercrew een vergelijkbare samenwerking in Den Helder met de ambulancedienst van Noord-Holland. Stephan concludeert: “Dat is wel de wens. Want ook daar hebben we hetzelfde, gezamenlijke doel: optimale zorg bieden aan de persoon die onze hulp nodig heeft.”

De helikopterbemanning draagt een patiënt over aan het ambulancepersoneel (Fotograaf: Stevie Heuer).

Meer nieuws

Informatie speciaal voor

Terug naar boven