Advies voor containerschepen bij Waddeneilanden

De Kustwacht adviseert containerschepen die tijdens bepaalde weersomstandigheden boven de Waddeneilanden varen. Afhankelijk van de lengte van het containerschip geven we een advies over de veiligste route. Dit advies versturen we via een navigatiebericht en door schepen actief op te roepen via de marifoon.

De Kustwacht geeft bij slecht weer routeadviezen aan containerschepen

Aanleiding

Op 2 januari 2019 verloor het containerschip MSC Zoe 342 containers boven de Waddeneilanden. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzocht dit incident. Het onderzoeksbureau MARIN deed een vervolgonderzoek. De OVV stelt dat het risico op containerverlies het grootst is, wanneer de golfrichting dwars op het schip staat. Dit gebeurt als de golven uit noordnoordwestelijke richting komen, loodrecht op de zuidelijke vaarroute. Deze situatie komt statistisch gezien jaarlijks één of enkele keren voor op de Noordzee ten noorden van de Waddeneilanden.

Noordelijke en zuidelijke route

Op de Noordzee zijn vaarroutes voor schepen ingericht. Boven de Waddeneilanden bevinden zich twee internationale vaarroutes, een noordelijke en zuidelijke. De zuidelijke vaarroute ligt op ongeveer 20 tot 30 kilometer uit de kust. De noordelijke route is vastgesteld als de verplichte route voor een aantal categorieën tankers met olie, vloeibaar gemaakte gassen of schadelijke vloeibare stoffen.

Advies bij hoge golven

Afhankelijk van de lengte van het containerschip en de golfhoogte gelden verschillende adviezen. Deze route- en veiligheidsadviezen zijn gebaseerd op de onderzoeken van de OVV en het MARIN. Wanneer wij het advies geven om de noordelijke route te volgen, is de kapitein niet verplicht dit advies op te volgen. De Kustwacht heeft namelijk geen bevoegdheden om verkeersaanwijzingen op te leggen.

Containerschepen met een lengte tussen de 100 tot en met 200 meter

Deze containerschepen krijgen bij een golfhoogte van 3 meter of meer het advies om noodzakelijke maatregelen te nemen en/of een alternatieve koers te varen. Dit advies is bedoeld om te voorkomen dat het schip hevige slingerbewegingen maakt en zo containers kan verliezen.

Inhoud navigatiebericht

Bij een golfhoogte van 3 meter of meer sturen we onderstaand navigatiebericht aan de scheepvaart. In het bericht staan de adviezen gebaseerd op de lengte van het containerschip.

Wave height warning >300CM TSS TERSCHELLING – GERMAN BIGHT issued at xxxxxx UTC xxx

CONTAINER VESSELS WITH A LENGTH OF 100-200M ARE AT RISK OF LOSING CONTAINERS DURING
HEAVY SEA CONDITIONS, IN PARTICULAR WITH WAVES FROM A WEST-NORTHWEST TO NORTHERLY
DIRECTION.
THESE VESSELS SHOULD ALTER COURSE IF NECESSARY TO AVOID COMING ABEAM TO THE WAVES
AND TAKE OTHER APPROPRIATE MEASURES TO AVOID LOSING CONTAINERS.

Containerschepen langer dan 200 meter

Deze containerschepen krijgen bij een golfhoogte van 4 meter of meer het advies om de noordelijke route te nemen.

Inhoud navigatiebericht

Bij een golfhoogte van 4 meter of meer sturen we onderstaand navigatiebericht aan de scheepvaart. In het bericht staan de adviezen gebaseerd op de lengte van het containerschip.

Wave height warning >400CM TSS TERSCHELLING – GERMAN BIGHT issued at xxxxxx UTC xxx

CONTAINER VESSELS ARE AT RISK OF LOSING CONTAINERS AND TOUCHING THE SEABED DURING HEAVY SEA CONDITIONS, IN PARTICULAR WITH WAVES FROM A WEST-NORTHWEST TO NORTHEASTERLY DIRECTION.
– ALL CONTAINER VESSELS SHOULD ALTER COURSE IF NECESSARY TO AVOID COMING ABEAM TO THE WAVES AND TAKE OTHER APPROPRIATE MEASURES TO AVOID LOSING CONTAINERS.
– CONTAINER VESSELS WITH A LENGTH ABOVE 200M ARE STRONGLY ADVISED TO FOLLOW AN ALTERNATIVE ROUTE VIA TSS EAST FRIESLAND.

Aantal oproepen

Vanaf oktober 2019 waarschuwde de Kustwacht bij golfhoogten vanaf 5 meter of meer actief containerschepen langer dan 300 meter. Vanaf 12 november 2020 krijgen containerschepen afhankelijk van hun lengte een advies bij verschillende golfhoogten.

Aantal actieve oproepen volgens de werkwijze tot 12 november 2020

JaarOproepenKeuze noordelijke routeKeuze zuidelijke route
2019440
202019154
Het aantal actieve oproepen bij slecht weer van containerschepen langer dan 300 meter door de Kustwacht tot 12 november 2020.

Aantal actieve oproepen volgens de werkwijze vanaf 12 november 2020 (update 14 februari 2023)

JaarOproepenKeuze noordelijke routeKeuze zuidelijke route
2020220
202117*115
2022281612**
*Keuze route wordt niet altijd doorgegeven aan het Kustwachtcentrum of er worden andere maatregelen genomen, zoals afwachten op beter weer.
** 6 schepen hebben de zuidelijke route pas gevolgd op moment dat de golfwaarschuwing was ingetrokken of hadden geen containers aan dek staan.
Het aantal actieve oproepen bij slecht weer van containerschepen langer dan 200 meter door de Kustwacht sinds 12 november 2020.

Tijdlijn

 • 2 januari 2019: MSC Zoe verliest 342 containers boven Waddeneilanden
 • 10 januari 2019: Onderzoeksraad voor Veiligheid opent onderzoek ‘Overboord geslagen containers MSC Zoe’
 • 31 oktober 2019: Onderzoeksraad voor Veiligheid brengt tussentijdse waarschuwing uit
 • 31 oktober 2019: Kustwacht verstuurt dagelijks navigatiebericht en roept schepen bij golfhoogte van 5 meter of meer actief op
 • 11/12 februari 2020: OOCL Rauma verliest 7 containers
 • 12 maart 2020: Tweede Kamer hoorzitting / rondetafelgesprek: Scheepvaart zuidelijke vaarroute boven de Waddeneilanden
 • 25 juni 2020: OVV publiceert onderzoeksrapport vaarroutes Waddeneilanden
 • 26 juni 2020: MARIN publiceert onderzoeksrapport
 • 26 oktober 2020: Minister stuurt vervolgonderzoek van MARIN containerschepen aan Tweede Kamer
 • 27 oktober 2020: Kustwacht past navigatiebericht aan. Ook advies voor kleinere containerschepen opgenomen.
 • 28 oktober 2020: Tweede Kamer hoorzitting / rondetafelgesprek: OVV-rapport containerramp MSC Zoe
 • 12 november 2020: Kustwacht breidt adviezen en informatie uit voor containerschepen boven Waddeneilanden.
 • 7 april 2021: Baltic Tern verliest 5 containers
 • 19 februari 2022: Marcos V verliest 26 lege containers
 • 1 november 2022: Naar aanleiding van nieuw onderzoek zijn de waarschuwingen aangepast naar lagere golfhoogten (3,5 > 3 meter, 4,5 > 4 meter). Deze zijn in samenspraak met Duitsland, Denemarken en Nederland gemaakt.

Links

Informatie speciaal voor

Terug naar boven