Incident

19 februari 2022 13:08 uur
Soort incident: Rampen- en incidenten

Containerschip verliest lege containers


Het containerschip Marcos V meldde op 19 februari in de ochtend aan het Kustwachtcentrum dat het containers op zee heeft verloren. Het schip voer richting Rotterdam. Het schip verloor de containers in de vaarroute richting het zuiden, tussen het noorden van Vlieland en west van Schoorl. Op dit moment is bekend dat er 26 containers verloren zijn. De 40ft-containers bevatten geen lading.

Afhandeling

De Kustwacht werkt samen met Rijkswaterstaat en de veiligheidsregio Fryslân met betrekking tot de verdere afhandeling van dit incident. Rijkswaterstaat ziet toe op de berging van de containers. Ze stellen hiervoor de scheepsbeheerder aansprakelijk. Vanuit de veiligheidsregio is geïnitieerd dat op de Waddeneilanden actief gezocht wordt naar containers. Mochten strandbezoekers containers of delen ervan aantreffen, kunnen ze dit melden bij de gemeente.

Lokaliseren

Onze noodhulpsleper Guardian lag vanwege de harde wind al op zee en is direct ingezet om te zoeken naar drijvende containers. Het Kustwachtvliegtuig is gealarmeerd om te zoeken vanuit de lucht. Tot op heden zijn geen containers aangetroffen. De Kustwacht waarschuwt het scheepvaartverkeer op het gevaar van de verloren containers.

Noodhulpsleper Guardian op zee
De Guardian werd direct ingezet om te zoeken naar mogelijk drijvende containers.

Noordelijke route

De Marcos V wachtte op zee in de noordelijke vaarroute. Het schip bevond zich ten noorden van het Duitse Waddeneiland ‘Juist’. Op 18 februari vertrok het schip via de noordelijke vaarroute richting Rotterdam. Op zee stond een windkracht van 9-10bft en de golven waren rond de 8 meter hoog.

Routeadvies

Eerder in de week voer de Marcos V op 17 februari richting Duitsland. De Kustwacht heeft toen het 293 meter lange schip opgeroepen en het routeadvies gegeven. De Marcos V nam de noordelijke vaarroute richting Duitsland.

Informatie speciaal voor

Terug naar boven