Werken in ons Operationeel Team (OT)

Een functie in het Operationeel Team (OT) is een neventaak van de medewerkers van de Kustwacht. Het OT is ervoor om bij grotere incidenten en rampen ons operationeel centrum te ondersteunen. Het OT kan 24/7 om verschillende reden gealarmeerd worden. Dit al dan niet in samenwerking met externe partners.

Opschalingsruimte Kustwacht

Taken en bevoegdheden

De taken en bevoegdheden van het OT van de Kustwacht is het, in haar verantwoordelijkheidsgebied, op tactisch niveau leiden en coördineren van acties tijdens een calamiteit, ramp of crisis. Dit kan zijn op het gebied van Dienstverlening, Handhaving of Maritime Security.

Samenstelling OT

Het OT bestaat uit personeel van de Kustwacht. De functie is een neventaak naast de dagelijkse werkzaamheden. De medewerker heeft een vaste rol waarin hij/zij ook getraind wordt. De diensten duren een week.

Het team bestaat uit de volgende functies:

  • Leider Operationeel Team
  • Informatiemanager
  • Verslaglegger
  • Voorlichter
  • Informatiemedewerker
  • Chef van Dienst
  • Eventueel afgevaardigden van betrokken diensten/organisaties

Informatie speciaal voor

Terug naar boven