Terug naar veelgestelde vragen

Wordt het incident met de Fremantle Highway geëvalueerd?

De Kustwacht evalueert zoals gebruikelijk dergelijke incidenten. Dit wordt, in opdracht van de Kustwacht, gedaan door een onafhankelijke partij.

Onderzoeksraad voor de Veiligheid

De Onderzoeksraad voor Veiligheid start een verkennend onderzoek naar de hulpverlening bij dit incident. Dit onderzoek wordt geleid door Panamese autoriteiten. Als de resultaten uit het verkennend onderzoek daar aanleiding toe geven, kan de Onderzoeksraad eventueel besluiten om het onderzoek voort te zetten.

Informatie speciaal voor

Terug naar boven