Nieuws


Evaluatierapport Fremantle Highway

18-03-2024    16:21 uur

Aan boord van het schip ‘Fremantle Highway’ ontstond op dinsdag 25 juli 2023 brand. Het schip voer toen 27 kilometer noord van Ameland. Als Kustwacht vinden we het belangrijk om te kijken wat er goed ging en welke verbeterpunten er zijn naar aanleiding van deze gebeurtenis. Daarom hebben we dit incident geëvalueerd.

Aan boord van het schip ‘Fremantle Highway’ ontstond op dinsdag 25 juli 2023 brand

Extern onderzoek

Deze evaluatie is uitgevoerd door het bedrijf Trimension. Ze hebben hierbij gebruik gemaakt van verschillende bronnen, zoals verslagen uit ons registratiesysteem en geluidsbestanden. Ook kwamen collega’s van de Kustwacht en partnerorganisaties die bij het incident betrokken waren bij elkaar. Ze hebben tijdens dit gesprek het verloop van het incident besproken.

Aanbevelingen

In het evaluatierapport staan aanbevelingen. Deze aanbevelingen helpen ons om, eventueel samen met onze partners, als crisisorganisatie verder te verbeteren. We gaan de aanbevelingen opvolgen en uitwerken. Waar nodig doen we dat samen met ketenpartners.

Download Evaluatierapport Fremantle Highway

Onderzoeksraad voor Veiligheid

Als Kustwacht evalueren we altijd grote incidenten die voldoen aan een aantal kenmerken. Dit evaluatierapport staat los van het onderzoek dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) uitvoert. De OVV onderzoekt het verloop van de noodhulpverlening bij de brand op het schip. De Panamese autoriteiten leiden het onderzoek naar de brand.

Meer informatie

Meer nieuws

Informatie speciaal voor

Terug naar boven