Terug naar veelgestelde vragen

Ik ben maritieme hulpverlener en ik wil genoemd worden op de lijst van aanbieders op de website van de Kustwacht, kan dat?

Stuur een e-mail met de naam van de organisatie, telefoonnummer, website en de regio waar je met maritieme hulpverlening actief bent naar info@kustwacht.nl. De organisatie dient wel een (commerciële) aanbieder te zijn van maritieme hulpverlening die voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Dat houdt onder andere in dat een KVK-registratie nodig is, een website waaruit blijkt dat maritieme (pech)hulp onder de dienstverlening valt, benoemd in welke wateren hulp wordt verleend, een zichtbaar nummer dat 24/7 bereikbaar is en dat gestreefd wordt naar een 24/7/365 service. Ook moet een convenant met de Kustwacht worden afgesloten.

Wat staat er in het convenant die ik moet tekenen om op de lijst van de website te komen?

Hierin staan beschikbaarheidseisen (streven naar 24/7/365 service in het werkgebied van de Kustwacht) en werkafspraken van hoe we met elkaar omgaan. Er staat onder andere in de overeenkomst, dat bij klachten gebruik wordt gemaakt van de klachtenprocedure, dat voor de veiligheid wordt gezorgd aan boord van de gesleepte eenheid, indien bemand, door het aan boord zetten van een veiligheidsfunctionaris. Dit convenant wordt tijdens een gesprek met Operaties Kustwacht verder toegelicht.

Informatie speciaal voor

Terug naar boven