Terug naar veelgestelde vragen

Ik ben het niet eens met de afhandeling van mijn hulpvraag. Wat kan ik doen?

Als je het niet eens bent met de afhandeling van je hulpvraag, dan kan je een klacht indienen. Deze dien je in bij de organisatie waarop de klacht betrekking heeft.

Klacht over werkwijze van de Kustwacht

Indien je klacht betrekking heeft op de (werkwijze van de) Kustwacht, dan kun je een klacht indienen. Je klacht wordt dan in behandeling genomen en er wordt contact met je opgenomen.

Wat gebeurt als ik een klacht indien?

Als Kustwacht vinden we het belangrijk om te blijven leren van situaties. Als de klacht betrekking heeft op de Kustwacht nemen we deze in behandeling. We informeren je over de voortgang en uitkomsten. Indien de klacht gaat over de werkwijze van een maritieme hulpverlener, onderneemt de Kustwacht geen actie hierop. Wel wordt deze behandeld in de evaluatiecommissie.

Klacht over maritieme hulpverlener

Indien je een klacht hebt over de afhandeling van de hulpvraag door een maritieme hulpverlener, dan kun je een klacht indienen bij de desbetreffende hulpverlener. Eventueel kan je de Kustwacht ook hierover informeren. Echter onderneemt de Kustwacht hier geen actie op, maar wordt het als punt ingebracht bij de evaluatiecommissie.

Evaluatiecommissie en klachten

Naar aanleiding van een convenant tussen de Kustwacht en maritieme hulpverleners wordt een evaluatiecommissie samengesteld. Deze evaluatiecommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de maritieme hulpverleners en de Kustwacht. De commissie evalueert de samenwerking en bespreekt eventuele geschillen en klachten.

Evaluatiecommissie informeren

Als je een klacht hebt over de afhandeling van de hulpvraag, dan kun je de evaluatiecommissie (indien gewenst) op de hoogte stellen door het klachtenformulier in te vullen. De klacht wordt dan ter lering door de evaluatiecommissie besproken om de werkwijze te evalueren en te verbeteren. Vergeet ook niet je klacht rechtstreeks in te dienen bij de desbetreffende maritieme hulpverlener. De desbetreffende hulpverlener neemt de klacht namelijk in behandeling.

Informatie speciaal voor

Terug naar boven