Nieuws


Eerste aanvragen voor particuliere gewapende beveiliging aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen goedgekeurd

23-08-2022    14:52 uur

Scheepsbeheerders kunnen sinds kort een aanvraag doen bij de Kustwacht voor particuliere gewapende beveiliging. Vooralsnog is dit alleen mogelijk in de zogenoemde ‘High Risk Areas’, oftewel gevaarlijke scheepvaartroutes door de Golf van Aden en de Hoorn van Afrika bij Somalië. Hier vormt piraterij een bedreiging voor de vrije doorvaart van de scheepvaart. De eerste aanvragen zijn bij de Kustwacht ontvangen en goedgekeurd.

Wet ter Bescherming Koopvaardij

Dankzij de ‘Wet ter Bescherming Koopvaardij’ mogen koopvaardijschepen onder de Nederlandse vlag onder voorwaarden gewapende particuliere beveiligers meenemen. Particuliere gewapende beveiliging is een aanvulling op de bestaande militaire Vessel Protection Detachments (VPD) van Defensie. Deze militaire beveiligingsteams bestaan uit bewapende mariniers.

Aanvraag voor particuliere gewapende beveiliging

Scheepsbeheerders kunnen bij de Kustwacht een aanvraag indienen voor particuliere gewapende beveiliging door bedrijven die door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zijn erkend. De toestemming om gewapende particuliere beveiligers te mogen meenemen wordt gegeven door de Directeur Kustwacht namens de minister van Justitie en Veiligheid. Eind juni ontving de Kustwacht de eerste aanvraag. Naar verwachting zullen er meer dan honderd aanvragen per jaar worden ingediend.

Lees meer

Meer nieuws

Informatie speciaal voor

Terug naar boven