Nieuws


Kustwacht nauw betrokken bij het project MOSWOZ van Rijkswaterstaat

07-03-2024    14:07 uur

Rijkswaterstaat heeft het Monitorings- en Onderzoeksprogramma Scheepvaartveiligheid Wind op Zee (MOSWOZ) opgezet. Zij doen binnen het MOSWOZ onderzoek naar het effect op de scheepvaartveiligheid van windparken op zee. De Kustwacht is daar met Sjaco Pas nauw bij betrokken.

Veiligheid Noordzee

De Noordzee is een van de drukst bevaren zeeën ter wereld. Maar naast scheepvaart wordt de Noordzee ook gebruikt voor het winnen van energie door middel van windparken. De overheid vindt het daarom belangrijk dat het veiligheidsniveau op zee behouden blijft en waar mogelijk verbetert. De Kustwacht is onder andere verantwoordelijk voor deze veiligheid en sluit daarom aan bij het MOSWOZ.

Binnen het MOSWOZ was bijvoorbeeld aandacht voor extra noodhulpslepers op zee. Die zijn er inmiddels. Maar er wordt ook gekeken naar sensoren en doorvaart en medegebruik. Allemaal onderwerpen die de Kustwacht raken. En dus belangrijk zijn voor de veiligheid op zee.”

Sjaco Pas, Beleidsadviseur Noordzeebeleid bij de Kustwacht

Meer informatie

Wil je meer weten over onder andere het project MOSWOZ? Ga naar de website van het Noordzeeloket.

Meer nieuws

Informatie speciaal voor

Terug naar boven