Coördinator Incident Schip (CIS)

Gaat er iets mis op het water met een schip? Verschillende hulpverleners gaan in zo’n situatie naar het schip toe. Ook de Coördinator Incident Schip (CIS) kan aan boord stappen. De CIS zorgt ervoor dat de hulpverleners goed samenwerken en dat ze werken volgens een plan.

 

Een animatie over wat de 'Coördinator Incident Schip' doet

In deze animatie wordt ingegaan op de rol van "Coördinator Incident Schip".

Hulpverleners aan boord

De hulpverleners die aan boord stappen, zijn bijvoorbeeld redders van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) of ambulance- en brandweerpersoneel. Verschillende organisaties werken dus samen. Het is dan handig als er een coördinator aan boord is: de Coördinator Incident Schip (CIS). Dat kan steeds iemand anders zijn. De CIS is wel altijd iemand die werkt bij de KNRM.

Inschatten risico’s

De CIS werkt tijdens deze de zoek- en reddingsoperatie samen met de eindverantwoordelijke van het schip (de kapitein) en de hulpverleners. Samen met de kapitein maakt de CIS een inschatting van de risico’s. Hij onderzoekt:

  • Wat er aan de hand is
  • Of er slachtoffers zijn, zo ja: hoeveel het er zijn, wie het zijn en waar ze zijn
  • Of het schip stabiel is
  • Welke hulp er nodig is

Daarna bepaalt de CIS welke hulpverleners aan boord benodigd zijn.

Regisseur

De CIS is aan boord van het schip een soort regisseur. Ook is hij de schakel tussen de hulpverleners en de kapitein. De kapitein is altijd de eindverantwoordelijke, ook als het gaat om het werk van de hulpverleners. De CIS heeft geen bevoegdheden aan boord. Het is belangrijk dat de kapitein en de CIS goed samenwerken. Zo kunnen ze de situatie aan boord zo snel mogelijk weer onder controle krijgen.

Informatie speciaal voor

Terug naar boven