Bunkeren op zee

Het bunkeren van gasolie en vloeibaar aardgas (LNG) op zee is verboden. Tenzij de veiligheid van de scheepvaart in gevaar komt. Bijvoorbeeld wanneer het schip geen brandstof meer heeft om te navigeren. In dat geval kan er een uitzondering worden gemaakt door de Kustwacht.

Voorwaarden

Alleen wanneer de brandstof binnen vijf dagen opraakt, is bunkeren van gasolie of vloeibaar aardgas op zee toegestaan. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • Het bunkeren moet plaatsvinden binnen een ankergebied. Voor Rotterdam is ankergebied ‘3 East’ het aangewezen ankergebied voor LNG schepen.
 • De uitvoerder moet tijdens het bunkeren het blokkanaal van de Havenautoriteit en kanaal 16 uitgeluisteren.
 • De windkracht mag niet hoger zijn dan 5 Beaufort.
 • Het bunkeren moet minimaal 6 zeemijlen vanaf de Nederlandse kust plaatsvinden. Binnen 6 zeemijl vanaf de kust is bunkeren niet toegestaan.
 • De golfhoogte mag niet hoger zijn dan 1 meter.
 • Bunkeren mag alleen bij daglicht, met goed zicht (minimaal 1 nautische mijl).
 • De uitvoerder moet gebruikmaken van fendermateriaal, overpompmateriaal en slangen voorzien van lekbakken.
 • Als er olieverontreiniging en/of een incident ontstaat, moet de uitvoerder dit direct melden aan de Kustwacht en de Havenautoriteit. De uitvoerder moet stoppen met bunkeren.
 • Als de uitvoerder niet in staat is om eventuele verontreiniging te bestrijden, wordt materiaal van de overheid ingezet. Dit gebeurt tegen betaling.
 • De eigenaar dient bij een erkende P&I verzekerd te zijn.
 • Het is alleen toegestaan gasolie of vloeibaar aardgas (LNG) te bunkeren.
 • De uitvoerder moet een aanvraag doen bij de Kustwacht.
 • De uitvoerder moet per mail aan de Kustwacht bevestigen dat akkoord wordt gegaan met deze voorwaarden.

Aanvraag bunkeren op zee

Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, kan een aanvraag worden gedaan voor bunkeren op zee. Vul het aanvraagformulier bunkeren op de Noordzee in en verstuur dit document naar ccc@kustwacht.nl.

Regelgeving

Informatie speciaal voor

Terug naar boven